Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Кодекса на труда - първо четене-вносител Магдалена Ташева и група н.п. 2014-02-06 11:08:00 UTC
ЗИД на Кодекса на труда - първо четене-вносител Министерски съвет 2014-02-06 11:09:00 UTC
ЗИД на Кодекса на труда - първо четене- процедура К.Нинова за удължаване на срока за предложения за второ четен 2014-02-06 11:10:00 UTC
Процедура от А.Мерджанов за извънредно заседание на 10.02.2014г. и на 11.02.2014г. 2014-02-07 09:05:00 UTC
Процедура от Ст. Иванов извънредните заседание на 10.02.2014г. и на 11.02.2014г. да са от 9ч. 2014-02-07 09:06:00 UTC
Процедура от Ст. Иванов извънредните заседание на 10.02.2014г. и на 11.02.2014г. да са от 9ч. - прегласуване 2014-02-07 09:07:00 UTC
Регистрация 2012-10-11 09:01:00 UTC
ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации - първо четене 2014-02-07 09:08:00 UTC
ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър - първо четене-вносител Емил Костадинов и група н.п. 2014-02-07 09:09:00 UTC
ЗИД на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - първо четене - вносител-Снежина Маджарова и група н.п. 2014-02-07 10:21:00 UTC
ЗИД на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - първо четене - вносител-Димчо Михалевски и група н.п. 2014-02-07 10:23:00 UTC
Процедура-пряко предаване по БНТ и БНР 2014-02-10 14:02:00 UTC
ЗИД на Закона пътищата - второ четене - наименование 2014-02-11 14:07:00 UTC
ЗИД на Закона пътищата - второ четене - параграф 1 2014-02-11 14:08:00 UTC
ЗИД на Закона пътищата - второ четене - параграф 2 - нов 2014-02-11 14:09:00 UTC
ЗИД на Закона пътищата - второ четене - параграф 2 (става параграф 3) 2014-02-11 14:10:00 UTC
ЗИД на Закона пътищата - второ четене - параграф 3 (става параграф 4) 2014-02-11 14:12:00 UTC
ЗИД на Закона пътищата - второ четене - Допълнителна разпоредба и параграф 4 (става параграф 5) 2014-02-11 14:13:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Глава четвърта - наименование - прегласуване 2014-02-11 14:15:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - процедура за допускане в зала 2014-02-11 14:16:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел І 2014-02-11 14:17:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 30 2014-02-11 14:19:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел ІІ-наименование 2014-02-11 14:20:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 31 2014-02-11 14:21:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 32 2014-02-11 14:22:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 33 2014-02-11 14:23:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 34 2014-02-11 14:23:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел ІІІ - наименование 2014-02-11 14:24:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 35 2014-02-11 14:28:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 35 - предложение от Ивелина Василева 2014-02-11 14:29:00 UTC