Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 93 нов 2009-11-27 10:45:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 94 нов 2009-11-27 10:46:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 95 нов 2009-11-27 10:46:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 64(става параграф 96) 2009-11-27 10:51:00 UTC