Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 51 ( става параграф 64) 2009-11-27 09:58:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 52 ( става параграф 65) 2009-11-27 09:59:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 53(става параграф 66) 2009-11-27 10:10:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- нов параграф 67 2009-11-27 10:11:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- нов параграф 68 2009-11-27 10:17:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- процедура М.Стоянова-удължаване на раб.време до приемане на закона 2009-11-27 10:18:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 69 2009-11-27 10:19:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф70 2009-11-27 10:20:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 71 2009-11-27 10:21:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 72 2009-11-27 10:22:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 73 2009-11-27 10:23:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 74 2009-11-27 10:24:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 75 2009-11-27 10:27:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 76 2009-11-27 10:28:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 77 2009-11-27 10:29:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 78 2009-11-27 10:29:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 54(става пар.80) 2009-11-27 10:31:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 55 - да отпадне 2009-11-27 10:31:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- Допълнителни разпоредба - заглавие 2009-11-27 10:32:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 56(става пар.79) 2009-11-27 10:33:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- Преходни и закл.разпоредби-заглавие 2009-11-27 10:33:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 57(става пар.81) - 61(става пар.85) 2009-11-27 10:34:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 62(става пар.86) 2009-11-27 10:35:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 87 нов 2009-11-27 10:37:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 63 - да отпадне 2009-11-27 10:37:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 88 нов 2009-11-27 10:38:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 89 нов 2009-11-27 10:39:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 90 нов 2009-11-27 10:43:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 91 нов 2009-11-27 10:43:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 92 нов 2009-11-27 10:44:00 UTC