Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 29 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 13:01:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 29 2014-01-30 13:02:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Глава четвърта - наименование 2014-01-30 13:08:00 UTC
Програма за работата на НС за 29-31.01.2014г.-нова точка-прекратяване пълномощията на н.п.Мл.Червеняков 2014-01-31 09:03:00 UTC
Решение за прекратяване пълномощията на н.п.Младен Червеняков 2014-01-31 09:05:00 UTC
Изслушване на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова 2014-01-31 09:07:00 UTC
Програма за работата на НС за 5 - 7.02.2014г. 2014-02-05 09:09:00 UTC
Процедура от П.Курумбашев за разместване на точките в дневния ред т.11 да стане т.2 2014-02-05 09:13:00 UTC
Процедура от П.Курумбашев за разместване на точките в дневния ред т.11 да стане т.2 - прегласуване 2014-02-05 09:14:00 UTC
Програма за работата на НС за 5 - 7.02.2014г. - предложение от В.Вучков за отпадане на т.16 - Закона за МВР 2014-02-05 09:24:00 UTC
Програма за работата на НС за 5 - 7.02.2014г. - предложение от В.Вучков за разместване на точките 2014-02-05 09:24:00 UTC
Процедура от Четин Казак за удълж. на срока за предложения на ЗИД на Адм.-процесуалния кодекс 2014-02-05 09:26:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 09:42:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 09:44:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 10:56:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 10:59:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 11:04:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 11:06:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 11:09:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 11:16:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 11:17:00 UTC
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства 2014-02-05 11:18:00 UTC
Решение за промени в състава на Комисията по.....- освобождаване на членове 2014-02-05 12:02:00 UTC
Решение за промени в състава на Комисията по.....- избиране на членове и ръководства 2014-02-05 12:04:00 UTC
Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично агласения телефонен разговор между бившия министър председател Б. Борисов и бившия директор на Агенция ""Митници"" В.Танов ...." 2014-02-05 12:08:00 UTC
ЗИД на Закона за защита на потребителите - първо четене - процедура за допускане в зала 2014-02-05 12:09:00 UTC
ЗИД на Кодекса на труда - първо четене-процедура за допускане в зала - не е прието 2014-02-05 12:26:00 UTC
ЗИД на Закона за защита на потребителите - първо четене 2014-02-06 09:03:00 UTC
Доклад на Министър-председателя на Република България относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Литовското прдседателство на Съвета на ЕС (юли-декември 2013г.) и основни приоритети по време на Гръцкото председателство на Съвета на ЕС ( януари-юни 2014г.) - Решение за приемане на процедурни правила 2014-02-06 09:13:00 UTC
ЗИД на Кодекса на труда - първо четене-вносител Светлана Ангелова и група н.п. 2014-02-06 11:07:00 UTC