Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 15 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:13:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 15 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:14:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 15 2014-01-30 12:15:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел ІІ - наименование 2014-01-30 12:17:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 16 2014-01-30 12:18:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 17 2014-01-30 12:19:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 18 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:21:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 18 2014-01-30 12:22:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 19 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:28:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 19 2014-01-30 12:28:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 20 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:32:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 20 2014-01-30 12:32:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 21 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:34:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 21 2014-01-30 12:35:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 22 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:37:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 22 2014-01-30 12:38:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 23 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:42:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 23 2014-01-30 12:42:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 24 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:44:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 24 2014-01-30 12:45:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 25 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:46:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 25 2014-01-30 12:47:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 26 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:50:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 26 2014-01-30 12:50:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 27 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:53:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 27 2014-01-30 12:54:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел ІІІ- наименование 2014-01-30 12:56:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 28 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:59:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 28 2014-01-30 12:59:00 UTC
Закон за оръжията 2010-07-30 09:26:00 UTC