Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване - второ четене - процедура за допускане в зала на ..... 2014-01-30 10:18:00 UTC
ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване - второ четене - наименование 2014-01-30 10:19:00 UTC
ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване - второ четене - параграф 1 2014-01-30 10:21:00 UTC
ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване - второ четене - Заключителна разпоредба - наименование 2014-01-30 10:23:00 UTC
ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване - второ четене - параграф 2 2014-01-30 10:25:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - процедура за допускане в пленарна зала .... 2014-01-30 10:27:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 4 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 10:29:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 4 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. - т.3 да отпадне 2014-01-30 10:30:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 4 2014-01-30 10:31:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 5 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 10:34:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 5 2014-01-30 10:35:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 6 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 10:46:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 6 2014-01-30 10:47:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 7 2014-01-30 11:02:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел 2 - наименование 2014-01-30 11:44:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 8 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 11:47:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 8 2014-01-30 11:48:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 9 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 11:49:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 9 2014-01-30 11:50:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 10 2014-01-30 11:54:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Глава Трета 2014-01-30 11:55:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене -Раздел І 2014-01-30 11:56:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 11 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 11:58:00 UTC
Закон за оръжията 2010-07-30 09:24:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 12 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:04:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 12 2014-01-30 12:05:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 13 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:07:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 13 2014-01-30 12:07:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 14 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-30 12:10:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 14 2014-01-30 12:10:00 UTC