Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - Член 3-няма кворум-процедура за прегласуване 2014-01-24 10:54:00 UTC
Програма за работата на НС за 29-31.01.2014г. 2014-01-29 09:06:00 UTC
Програма за работата на НС за 29-31.01.2014г.- предложение от Ал.Ненков и Л.Павлова за изслушване на ......относно природен парк ""Странджа""....." 2014-01-29 09:12:00 UTC
Програма за работата на НС за 29-31.01.2014г.- предложение от Ал.Ненков и Л.Павлова за изслушване на ......относно природен парк ""Странджа""..... - четвъртък - т.1" 2014-01-29 09:15:00 UTC
Програма за работата на НС за 29-31.01.2014г.- предложение от Ал.Ненков и Л.Павлова за изслушване на ......относно природен парк ""Странджа""..... - петък - т.1" 2014-01-29 09:16:00 UTC
Програма за работата на НС за 29-31.01.2014г.- предложение от В.Вучков-създаване на вр.анкетна комисия .... Хр.Бисеров.....т.1 четвъртък 2014-01-29 09:20:00 UTC
Програма за работата на НС за 29-31.01.2014г.- предложение от В.Вучков-създаване на вр.анкетна комисия .... Хр.Бисеров.....т.1 четвъртък-процедура за прегласуване 2014-01-29 09:21:00 UTC
Решение за прекратяване на процедурата за избор на гл.инспектор в Инспектората към ВСС - вносител Мая Манолова и Четин Казак - предложение от М.Манолова за редакция и допълнение 2014-01-29 10:19:00 UTC
Решение за прекратяване на процедурата за избор на гл.инспектор в Инспектората към ВСС - вносител Мая Манолова и Четин Казак 2014-01-29 10:21:00 UTC
ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - първо четене - процедура за допускане в зала 2014-01-29 10:22:00 UTC
ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - първо четене 2014-01-29 10:34:00 UTC
ЗИД на Закона за интеграция на хората с увреждания - първо четене - процедура за допускане в зала 2014-01-29 10:37:00 UTC
ЗИД на Закона за интеграция на хората с увреждания - първо четене 2014-01-29 10:48:00 UTC
ЗИД на Закона за подземните богатства - първо четене - процедура за допескане в зала 2014-01-29 10:50:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 11 2014-01-30 11:59:00 UTC
ЗИ на Закона за енергията от възобновяеми източници - първо четене-процедура за допускане в пленарна зала.... 2014-01-29 11:50:00 UTC
ЗИ на Закона за енергията от възобновяеми източници - първо четене-процедура за допускане в пленарна зала....-процедура за прегласуване - Ч.Казак 2014-01-29 11:52:00 UTC
Регистрация 2012-09-21 09:01:00 UTC
Процедура от Р.Аталй за разместване на точките т.9 да стане т. 1 в четвъртък 2014-01-29 12:58:00 UTC
ЗИД на Закона за подземните богатства - първо четене 2014-01-30 09:03:00 UTC
ЗИ на Закона за енергията от възобновяеми източници - първо четене 2014-01-30 09:04:00 UTC
ЗИД на Наказателния кодекс - първо четене - вносител В.Сидеров и група н.п. 2014-01-30 09:05:00 UTC
ЗИД на Наказателния кодекс - първо четене - вносител Министерски съвет 2014-01-30 09:08:00 UTC
ЗИД на Закона за защита на лица 2014-01-30 09:09:00 UTC
Процедура от М.Манолова за удълж. срока за предложение в Изборния кодекс 2014-01-30 09:11:00 UTC
ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс - първо четене 2014-01-30 09:12:00 UTC
ЗИД на Закона за водите - първо четене 2014-01-30 09:13:00 UTC
ЗИД на Закона за горите - първо четене-процедура за допускане в зала 2014-01-30 09:15:00 UTC
ЗИД на Закона за горите - първо четене - вносител МС 2014-01-30 10:15:00 UTC
ЗИД на Закона за горите - първо четене - вносител - Димчо Михалевски 2014-01-30 10:16:00 UTC