Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за автомобилните превози - първо четене - вносител Станислав Иванов и група н.п. - процедура Ст.Иванов за прегласуване 2014-01-23 10:49:00 UTC
ЗИД на Закона за автомобилните превози - първо четене - вносител Камен Костадинов и Георги Свиленски 2014-01-23 10:50:00 UTC
ЗИД на Закона за автомобилните превози - първо четене - вносител Камен Костадинов и Георги Свиленски - процедура за второ четене К.Костадинов 2014-01-23 10:53:00 UTC
ЗИД на Закона за автомобилните превози - второ четене - наименование 2014-01-23 10:55:00 UTC
ЗИД на Закона за автомобилните превози - второ четене - параграф 1 2014-01-23 10:56:00 UTC
ЗИД на Закона за автомобилните превози - второ четене - параграф 2 и Заключителна разпоредба - наименование 2014-01-23 10:58:00 UTC
ЗИ на Закона за гражданското въздухоплаване - второ гласуване - наименование-няма кворум не е прието 2014-01-23 11:45:00 UTC
Процедура - М.Миков за прекратяване на разискванията на закона за гражданското възд. 2014-01-24 09:03:00 UTC
Процедура - М.Миков за нова точка в дневния ред 2014-01-24 09:04:00 UTC
Решение за попълване състава на Комисията за финансов надзор - процедура за допускане в зала 2014-01-24 09:05:00 UTC
Решение за попълване състава на Комисията за финансов надзор - процедура от Д.Горов за отлагане на гласуването 2014-01-24 09:15:00 UTC
Решение за попълване състава на Комисията за финансов надзор - процедура от Д.Горов за отлагане на гласуването - прегласуване 2014-01-24 09:17:00 UTC
Закон за оръжията 2010-07-30 09:23:00 UTC
Решение за попълване състава на Комисията за финансов надзор - избира Ралица Агайн и Владимир Савов 2014-01-24 09:24:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 5 2014-02-12 14:20:00 UTC
Ратификация на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между министерството на икономиката 2014-01-24 09:28:00 UTC
Ратификация на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между министерството на икономиката 2014-01-24 09:30:00 UTC
Ратификация на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между министерството на икономиката 2014-01-24 09:43:00 UTC
Ратификация на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между министерството на икономиката 2014-01-24 09:45:00 UTC
Ратификация на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между министерството на икономиката 2014-01-24 09:46:00 UTC
Ратификация на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между министерството на икономиката 2014-01-24 09:48:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - процедура за допускане в зала 2014-01-24 09:51:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - наименование 2014-01-24 09:52:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - Член 1 2014-01-24 09:55:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - Член 2 2014-01-24 09:57:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - Глава втора-наименование 2014-01-24 09:58:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - Раздел 1 - наименование-няма кворум 2014-01-24 10:16:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - Раздел 1 - наименование-няма кворум-процедура за прегласуване 2014-01-24 10:37:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - Член 3 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-01-24 10:51:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ гласуване - Член 3-няма кворум 2014-01-24 10:52:00 UTC