Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 13:08:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 13:10:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 13:11:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 13:13:00 UTC
Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията 2014-01-17 09:08:00 UTC
Решение по Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията 2014-01-17 10:50:00 UTC
Програма за работата на НС за 22 - 24.01.2014г. 2014-01-22 09:05:00 UTC
Програма за работата на НС за 22 - 24.01.2014г. - процедура Ц.Цачева за разместване на точките - т.11 да стане т.2 2014-01-22 09:10:00 UTC
Програма за работата на НС за 22 - 24.01.2014г. - процедура Ст.Иванов - т.6 да отпадне - закона за автомобилните превози с вносител Ст.Иванов 2014-01-22 09:13:00 UTC
Процедура - Й.Цонев за удължаване на срока на закона за кредитните институции 2014-01-22 09:44:00 UTC
Ратификация на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията - процедура за допускане в пленарна зала 2014-01-22 13:23:00 UTC
Закон за оръжията 2010-07-30 09:20:00 UTC
ЗИД на Изборния кодекс - първо четене - вносител Цачева и група н.п. 2014-01-23 09:02:00 UTC
Регистрация 2012-09-13 09:02:00 UTC
Ратификация на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията - първо четене 2014-01-23 09:18:00 UTC
Ратификация на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията - процедура за второ четене-Мерджанов 2014-01-23 09:19:00 UTC
Ратификация на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията - второ гласуване 2014-01-23 09:21:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване-наименование 2014-01-23 09:22:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване- параграф 1 и 2 2014-01-23 09:24:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване- параграф 3 2014-01-23 09:25:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване- параграф 4 2014-01-23 09:26:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване- параграф 5 2014-01-23 09:30:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване- параграф 6 2014-01-23 09:31:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване- Преходни и заключителни разпоредби - наименование 2014-01-23 09:32:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване- параграф 7 2014-01-23 09:33:00 UTC
ЗД на Закона за електронните съобщения - второ гласуване- параграф 8 2014-01-23 09:38:00 UTC
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на ОССЕ-вн.Велчев и Главчев 2014-01-23 09:40:00 UTC
ЗИД на Закона за пътищата - първо гласуване 2014-01-23 09:49:00 UTC
ЗИД на Закона за пътищата - първо гласуване-процедура за прегласуване-Курумбашев 2014-01-23 09:51:00 UTC
ЗИД на Закона за автомобилните превози - първо четене - вносител Станислав Иванов и група н.п. 2014-01-23 10:47:00 UTC