Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 7 2014-01-16 12:15:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 8 2014-01-16 12:17:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 9 2014-01-16 12:20:00 UTC
Закон за оръжията 2010-07-30 09:19:00 UTC
Изборен кодекс - първо четене - Манолова 2014-01-23 09:03:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 10 до параграф 12 2014-01-16 12:21:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 12а (става параграф 13) 2014-01-16 12:22:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 13 и 14 (става параграф 14 и 15) 2014-01-16 12:23:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 15 - отпада 2014-01-16 12:24:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 16 2014-01-16 12:30:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 17 - предложение от Д.Атанасова 2014-01-16 12:33:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 17 2014-01-16 12:34:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 17а (става параграф 18) 2014-01-16 12:36:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 18 (става параграф 19) 2014-01-16 12:37:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 19 (става параграф 20) 2014-01-16 12:38:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 20 (става параграф 21) 2014-01-16 12:39:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- Заключителна разпоредба 2014-01-16 12:41:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 21 (става параграф 22) 2014-01-16 12:43:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 12:45:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 12:46:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 12:50:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 12:54:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 12:55:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 12:56:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 12:58:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 12:59:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 13:02:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 13:03:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 13:05:00 UTC
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти 2014-01-16 13:07:00 UTC