Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 36 - предложение от Ивелина Василева 2014-02-11 14:36:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 36 2014-02-11 14:37:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел ІV-наименование 2014-02-11 14:38:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 38 2014-02-11 14:40:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 39 2014-02-11 14:43:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 40 2014-02-11 14:45:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 41 2014-02-11 14:51:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел V - наименование 2014-02-11 14:54:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел V - наименование 2014-02-11 14:55:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 43 2014-02-11 14:59:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 44 - предложение от Ивелина Василева 2014-02-11 15:02:00 UTC
Закон за оръжията 2010-07-30 09:30:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 44 2014-02-11 15:03:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 45 - предложение от Ивелина Василева 2014-02-11 15:04:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 45 2014-02-11 15:05:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 46 2014-02-11 15:29:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 47 - предложение от Ивелина Василева 2014-02-11 15:34:00 UTC
ЗИД на Закона за защита на лица 2014-02-26 10:10:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 47 2014-02-11 15:35:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел VІ - наименование - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 15:36:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел VІ - наименование 2014-02-11 15:37:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 48 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 15:41:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 48 2014-02-11 15:42:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 49 2014-02-11 15:46:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 50 -предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 15:48:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 50 2014-02-11 15:49:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 51 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 15:51:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 51 2014-02-11 15:51:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел VІІ - наименование 2014-02-11 15:52:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 52 2014-02-11 15:54:00 UTC