Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Име Тип Създадена Закрита
Комисия по земеделието и храните Постоянна комисия
Комисия по инвестиционно проектиране Постоянна комисия
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия Временна комисия
Група за приятелство България - Киргизка република Група за приятелство
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. Временна комисия
Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите Постоянна комисия
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси Постоянна комисия
Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения Постоянна комисия
Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от европейския съюз към комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Постоянна комисия
Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс Временна комисия
Група за приятелство България - Туркменистан Група за приятелство
Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Временна комисия
Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс Временна комисия
Делегация в Интерперламентарния съюз Делегация
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище Временна комисия
Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения Временна комисия
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция Временна комисия
Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Временна комисия
Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси Подкомисия
Делегация в Парламентарната асамблея по франкофония Делегация
39-то Народно събрание Народно събрание 2001-07-05 2005-06-17
40-то Народно събрание Народно събрание 2005-07-11 2009-06-25
41-во Народно събрание Народно събрание 2009-07-14 2013-03-15
42-ро Народно събрание Народно събрание 2013-05-21
36-то Народно събрание Народно събрание 1991-11-04 1994-10-17
37-мо Народно събрание Народно събрание 1995-01-12 1997-02-13
38-мо Народно събрание Народно събрание 1997-05-07 2001-04-19