Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Име Тип Създадена Закрита
Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП Партия
Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. Временна комисия
Група за приятелство България - Черна гора Група за приятелство
Група за приятелство България - Дания Група за приятелство
Група за приятелство България - Иран Група за приятелство
Група за приятелство България - Португалия Група за приятелство
Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива Делегация
Група за приятелство България - Румъния Група за приятелство
Група за приятелство България - Унгария Група за приятелство
Група за приятелство България - Швейцария Група за приятелство
Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. Временна комисия
Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Делегация
Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда Временна комисия
Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Делегация
Група за приятелство България - Либия Група за приятелство
Група за приятелство България - Афганистан Група за приятелство
Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение Постоянна комисия
Временна комисия за изработване на Изборен кодекс Временна комисия
Група за приятелство България - Йемен Група за приятелство
Група за приятелство България - Алжир Група за приятелство
Група за приятелство България - Беларус Група за приятелство
Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на франкофонията Делегация
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз Делегация
Група за приятелство България - Гватемала Група за приятелство
Постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламетарна асамблея Делегация
Група за приятелство България - Азербайджан Група за приятелство
Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения Постоянна комисия
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на ДКЕВР към Комисия по енергетика Подкомисия
Комисия по отбрана Постоянна комисия
Комисия по икономическата политика и туризъм Постоянна комисия