Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Име Тип Създадена Закрита
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика Постоянна комисия
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Постоянна комисия
Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.) Временна комисия
Група за приятелство България - Виетнам Група за приятелство
Група за приятелство България - Холандия Група за приятелство
Група за приятелство България - Чили Група за приятелство
Група за приятелство България - Армения Група за приятелство
Група за приятелство България - Грузия Група за приятелство
Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество Делегация
Подкомисия по отчетност на публичния сектор Постоянна комисия
Група за приятелство България - Австрия Група за приятелство
Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите Постоянна комисия
Група за приятелство България - Естония Група за приятелство
Група за приятелство България - Латвия Група за приятелство
Група за приятелство България - Литва Група за приятелство
Група за приятелство България - Молдова Група за приятелство
Група за приятелство България - Швеция Група за приятелство
Група за приятелство България - Чехия Група за приятелство
Комисия по културата и медиите Постоянна комисия
Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика Постоянна комисия
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието Делегация
Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи Временна комисия
Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер Временна комисия
Група за приятелство България - Ирак Група за приятелство
Комисия за наблюдение на дейността на държавната комисия за енергийно и водно регулиране Постоянна комисия
Група за приятелство България - Тунис Група за приятелство
Група за приятелство България - КНДР Група за приятелство
Група за приятелство България - Пакистан Група за приятелство
Постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Европейската сигурност и отбрана / Асамблеята на Западноевропейския съюз Делегация
Група за приятелство България - Словения Група за приятелство