Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Име Тип Създадена Закрита
Група за приятелство България - Германия Група за приятелство
Група за приятелство България - Кипър Група за приятелство
Група за приятелство България - Бразилия Група за приятелство
Група за приятелство България - Великобритания Група за приятелство
Група за приятелство България - Куба Група за приятелство
Група за приятелство България - Филипини Група за приятелство
Група за приятелство България - Палестина Група за приятелство
Комисия по регионална политика и местно самоуправление Постоянна комисия
Група за приятелство България - Израел Група за приятелство
Група за приятелство България - Русия Група за приятелство
Група за приятелство България - Азербайджан Група за приятелство
Група за приятелство България - САЩ Група за приятелство
Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. Временна комисия
Група за приятелство България - Словакия Група за приятелство
Група за приятелство България - Франция Група за приятелство
Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи Временна комисия
Група за приятелство България - Йордания Група за приятелство
Комисия по външна политика и отбрана Постоянна комисия
Комисия за контрол на държавна агенция Постоянна комисия
Подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на националната разузнавателна служба, националната служба за охрана и служба Постоянна комисия
Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата Временна комисия
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие Делегация
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения Постоянна комисия
Група за приятелство България - Белгия Група за приятелство
Група за приятелство България - Тайланд Група за приятелство
Група за приятелство България - Узбекистан Група за приятелство
Група за приятелство България - Украйна Група за приятелство
Група за приятелство България - Република Южна Африка Група за приятелство
Комисия по културата, гражданското общество и медиите Постоянна комисия
Група за приятелство България - Малта Група за приятелство