Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Име Тип Създадена Закрита
Временна анкетна комисия, която да изясни целесъобразността на решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16.12.2004 г., съгласно протокол 48, т. 11, за предоставяне на концесия за републикански път “Калотина-Софийски околовръстен път (северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас”, изключителна държавна собственост Временна комисия
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред Постоянна комисия
Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси Временна комисия
Делегация в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество Делегация
Комисия по медиите Постоянна комисия
Временна анкетна комисисия за разследване измамите с ДДС Временна комисия
Комисия по въпросите на гражданското общество Постоянна комисия
Временна анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим Временна комисия
Временна комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание Временна комисия
Временна анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд 'Земеделие' Временна комисия
Kомисия по правни въпроси Постоянна комисия
Делегация в парламентарната асамблея на съвета на Европа Делегация
Временна комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов Временна комисия
Временна анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, отпуснати на страни от третия свят - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения Временна комисия
Група за приятелство България - Китай Група за приятелство
Временна комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов Временна комисия
Временна комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание Временна комисия
Временна анкетна комисия, която да извърши проучване и комплексна проверка на дейността на държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията Временна комисия
Комисия по енергетика Постоянна комисия
Национално движение Симеон Втори Партия
Парламентарна Група Национален Идеал за Единство Партия
Новото време Партия
ПП ГЕРБ Партия
Група за приятелство България - Гърция Група за приятелство
Група за приятелство България - Македония Група за приятелство
Група за приятелство България - Сърбия Група за приятелство
Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Постоянна комисия
Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев Временна комисия
Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители Временна комисия
Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ Временна комисия