Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Име Тип Създадена Закрита
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта Постоянна комисия
Делегация в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз Делегация
Подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси Подкомисия
Комисия по правата на човека и вероизповеданията Постоянна комисия
Комисия по енергетиката Постоянна комисия
Подкомисия към Комисията по отбрана, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба „Военна информация" към Министерството на отбраната Подкомисия
Делегация в Асамблеята на Западноевропейския съюз Делегация
Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван на 21.6.2002 г. с международна заповед за задържане и екстрадиран в Кралство Холандия, както и да проучи твърденията на горепосоченото лице за евентуална съпричастност и покровителство от страна на българските държавни органи за периода на пребиваването му у нас Временна комисия
Делегация в Евросредиземноморската парламетарна асамблея Делегация
Делегация в Интерпарламентарната асамблея по православие Делегация
Комисия за контрол на държавна агенция „национална сигурност" Постоянна комисия
Обединените Демократични Сили Партия
Съюза на Демократичните Сили Партия
Kомисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство Постоянна комисия
Временна комисия за дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно усвояването на финансовите средства, отпуснати от Европейския съюз по програмите ФАР и ИСПА за периода 1999 година - май 2004 година Временна комисия
Народен съюз - БЗНС-НС, Демократическа партия и група народни представители Партия
Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност Постоянна комисия
Делегация в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Делегация
Комисия по транспорт и телекомуникации Постоянна комисия
Делегация в парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива Делегация
Делегация в асамблеята на Западноевропейския съюз Делегация
Комисия по европейска интеграция Постоянна комисия
Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската Социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак Временна комисия
Делегация в съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз Делегация
Делегация в парламентарната асамблея на НАТО Делегация
Kомисия по икономическата политика Постоянна комисия
Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002г. Временна комисия
Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз, подписани на 25 ап Временна комисия
Kомисия по бюджет и финанси Постоянна комисия
Временна анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма "Вамед Инженеринг" - Виена, Австрия Временна комисия