Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Име Тип Създадена Закрита
Български Народен съюз Партия
Движение НАПРЕД Партия
Ред, законност и справедливост Партия
Комисия по труда и социалната политика Постоянна комисия
Комисия по въпросите на държавната администрация Постоянна комисия
Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи Временна комисия
Подкомисия, която осъществява проверки за установяване на конфликт на интереси, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, към Комисията по въпросите на държавната администрация Подкомисия
Движение за права и свободи Партия
Комисия по бюджет и финанси Постоянна комисия
Комисия по образованието и науката Постоянна комисия
Комисия по европейските въпроси Постоянна комисия
Подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисията по европейските въпроси Подкомисия
Национално движение за стабилност и възход Партия
Комисия за борба с корупцията Постоянна комисия
Коалиция за България Партия
Комисия по правни въпроси Постоянна комисия
Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Временна комисия
Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България Временна комисия
Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България Временна комисия
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Постоянна комисия
Комисия по земеделието и горите Постоянна комисия
Временна комисия по правни въпроси Временна комисия
Временна комисия по земеделието и горите Временна комисия
Временна комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбанов, народен представител в 40-то Народно събрание Временна комисия
Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Делегация
Постоянна подкомисия за контрол върху работата на службите за сигурност и на службите за обществен ред Подкомисия
Комисия по отбраната Постоянна комисия
Комисия по транспорт и съобщения Постоянна комисия
ОДС - СДС, ДП, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС Партия
Независими Партия