Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Георги Георгиев Пирински 75 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Иван Георгиев Иванов 66 с. Громшин, България
Муравей Георгиев Радев 76 София, България
Петър Владимиров Димитров 74 Клисура, България руски икономист p.dimitrov@parliament.bg
Росица Георгиева Тоткова 70 с. Бачево, България rtotkova@sds134.org
Енчо Вълков Малев 69 с. Росица, България руски инженер
Димитър Иванов Стефанов 77 с. Стефан Караджа, България
Теодора Георгиева Якимова-Дренска 55 Перник, България английски, руски юрист t_iakimova@hotmail.com
Илчо Георгиев Дуганов 59 Бургас, България
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Мариана Йонкова Костадинова 63 Гълъбово, България английски, руски икономист
Нина Стефанова Чилова 51 Видин, България английски, руски, иврит юрист nchilova@mtel.net
Христо Йорданов Кирчев 79 Добрич, България английски, руски инженер chkirchev@hotmail.com
Лиляна Калинова Кръстева 57 Роман, България
Димитър Цвятков Йорданов 59 с. Обединение, България английски, руски икономист dymitar@abv.bg
Радослав Николов Коев 61 Варна, България
Валери Георгиев Димитров 69 София, България valgeoclim@mailexcite.com
Пламен Димитров Кенаров 70 Ямбол, България mitken@nat.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Иван Ганчов Искров 56 Пирдоп, България i_iskrov@hotmail.com
Валентин Иванов Церовски 67 Русе, България cerovski@abv.bg
Христо Атанасов Механдов 72 Стара Загора, България onavch-bg@hotmail.com
Нина Христова Радева 68 Пловдив, България
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Мария Иванова Ангелиева-Колева 54 София, България английски, руски, испански юрист anguelmar@hotmail.com
Румяна Денева Георгиева 72 Пловдив, България
Георги Петров Петканов 76 Смолян, България френски, руски юрист
Веселин Борисов Черкезов 58 Доспат, България
Коста Георгиев Костов 77 с. Орлов дол, България
Хюсеин Ниязи Чауш 60 с. Брадвари, България
Недялко Иванов Калъчев 54 София, България cibalob@.com
Весела Николова Караиванова-Начева 58 Момчилград, България
Минчо Викторов Спасов 59 София, България английски, френски, руски юрист spassovm@abv.bg
Павлинка Трифонова Иванова 67 с.Моравка, България
Димитър Николов Шейтанов 63 Кюстендил, България
Дияна Божинова Костадинова 57 Първомай, България
Джеват Яшар Мехмед 58 с. Паисиево, България