Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Несрин Мустафа Узун 55 с. Добра поляна, България английски, руски икономист
Фатме Муса Илияз 49 Бургас, България английски, френски, руски юрист iliaz@mail.bg
Нихат Тахир Кабил 60 с.Подайва, България английски, руски, турски друга
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Фидел Димитров Беев 62 Велинград, България непоказана
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Фикрет Хюдаетов Шабанов 59 с. Комунига, България руски, ромски друга
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Илкер Ахмедов Мустафов 53 Разград, България руски, турски икономист i.mustafov@parliament.bg
Филиз Хакъева Хюсменова 57 Силистра, България френски, руски друга
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Юксел Али Хатиб 61 с. Правда, България руски, турски инженер yhatib@abg.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Ердоан Мустафов Ахмедов 48 Омуртаг, България турски икономист erdoan.ahmedov@parliament.bg
Росен Златанов Владимиров 56 Перник, България английски, руски юрист
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Метин Мехмедов Сюлейманов 49 Шумен, България английски, руски, турски преподавател
Ахмед Демир Доган 69 Пчеларово, България английски, руски, турски философ, друга ahmed.dogan@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Нахит Джевдет Зия 72 Гоце Делчев, България руски, турски икономист
Йордан Кирилов Цонев 67 с. Карапелит, България английски, руски икономист jordan.tsonev@parliament.bg
Ахмед Юсеин Юсеин 75 Момчилград, България руски, турски преподавател
Даут Идриз Осман 67 Самуил, България руски, турски икономист
Рейхан Ибадула Аблеким 57 с. Голямо Враново, България английски, немски, руски, сърбо-хърватски, турски икономист rablekim@mail.bg
Кемал Еюп Адил 71 с. Суходол, България
Осман Ахмед Октай 71 с. Чернолик, България
Мехмед Мехмед Дикме 57 с. Бял Извор, България
Исмет Яшаров Саралийски 67 Кърджали, България
Наим Иляз Наим 50 с. Тодор Икономово, България
Мустафа Зинал Хасан 63 Хасково, България
Хюсеин Ниязи Чауш 60 с. Брадвари, България
Расим Муса Сеидахмед 68 с. Широко поле, България musras@dir.bg
Атанас Савов Кръстев 65 София, България
Джеват Яшар Мехмед 58 с. Паисиево, България
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Юсеин Аптула Джемил 56 Каблешково, България английски, руски икономист djemil@abv.bg
Ердинч Илияз Хаджиев 62 с. Карапелит, България руски, турски лекар
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Хюсеин Муталиб Хамди 56 с.Паисиево, България историк atila1967@abv.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 51 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Делян Славчев Пеевски 43 София, България английски следовател delyan.peevski@parliament.bg
Искра Димитрова Михайлова-Копарова 66 София, България английски, руски библиограф i.mihailova@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Белгин Фикри Шукри 50 Исперих, България руски инженер belgin@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Бюрхан Илиязов Абазов 58 с. Смирненски, България английски, немски, руски, турски инженер
Гюнай Хасан Сефер 61 Дулово, България руски, турски непоказана gyunay.sefer@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Елин Елинов Андреев 56 с. Давидково, България преподавател elin.andreev@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Тунчер Мехмедов Кърджалиев 54 Търговище, България руски, турски лекар Kardjaliev@parliament.bg
Георги Велков Колев 65 Шумен, България руски архитект georgi.kolev@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Петър Симеонов Ангелов 46 София, България немски, руски бизнесмен petar.angelov@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Ферихан Илиязова Ахмедова 55 с. Смирненски, България руски, турски икономист Ferihan.Ahmedova@parliament.bg
Хюсеин Хасан Хафъзов 47 Бургас, България турски преподавател, журналист husein.hafizov@parliament.bg
Щерьо Щерев Щерев 68 Голямо Враново, България английски, турски инженер chtherio.chtherev@parliament.bg
Ахмед Ахмедов Башев 59 с. Рибново, България преподавател, юрист A.Bashev@parliament.bg
Веселин Вълев Пенев 60 Пловдив, България английски, руски икономист V.Penev@parliament.bg
Георги Симеонов Горанов 60 Плевен, България руски юрист, инженер georgi.goranov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Невин Халил Хасан 55 с. Сокол, България икономист Nevin.Hasan@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Сергей Манушов Кичиков 49 с. Драгиново, България френски, руски икономист s.kichikov@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Александър Христов Методиев 65 Самоков, България руски преподавател alexandar.metodiev@parliament.bg
Бюнямин Хюсеин Хасан 60 с. Трем, България английски, руски, турски преподавател byunyamin.hasan@parliament.bg