Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Иван Николов Гризанов 66 Видин, България руски, румънски инженер
Йордан Димитров Костадинов 69 Първомай, България английски, френски, руски инженер
Мая Божидарова Манолова 58 Кюстендил, България английски, руски икономист, юрист maya.manolova@parliament.bg
Татяна Стоянова Калканова 58 Стара Загора, България английски, руски преподавател kalkanovat@hotmail.com
Александър Димитров Паунов 74 Пазарджик, България английски, немски, руски, чешки икономист ALEXANDAR.PAUNOV@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Иван Николаев Иванов 78 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Минчо Христов Куминев 61 София, България английски, френски, руски, испански, португалски преподавател minchok@abv.bg
Долорес Борисова Арсенова 59 с. Бели Мел, България руски юрист darsen@abv.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Златко Тонев Златев 70 Бургас, България френски, руски инженер zlatkozlatev@abv.bg
Евгений Гинев Жеков 63 Стара Загора, България руски икономист ezekov@abv.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Румен Стоянов Овчаров 71 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Петър Александров Симеонов 81 Плевен, България руски инженер
Борис Стефанов Николов 70 с.Ружинци, България руски инженер
Деница Ивайлова Димитрова 45 Варна, България английски, руски, чешки, словашки икономист denica_dimitrova@yahoo.com