Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Фатме Муса Илияз 49 Бургас, България английски, френски, руски юрист iliaz@mail.bg
Анелия Христова Атанасова 74 Варна, България английски друга prosvetlenie@dir.bg
Даринка Христова Станчева 70 Павликени, България английски, руски инженер dstantcheva@parliament.bg
Иглика Димитрова Иванова 66 София, България английски, руски юрист ivanova@pbs-d.bg
Захари Димитров Георгиев 70 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Евгени Захариев Кирилов 78 с. Любичево, България английски, френски, немски, руски друга ekirilov@nt52.parliament.bg
Митко Иванов Димитров 61 Свиленград, България английски инженер mdimitrov@abv.bg
Иван Николаев Иванов 78 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Александър Стоянов Арабаджиев 73 Благоевград, България английски, френски, руски юрист
Евгения Тодорова Живкова 58 София, България английски, руски историк
Надежда Николова Михайлова 61 София, България английски, руски, испански преподавател
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Лъчезар Богомилов Иванов 61 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Илияна Малинова Йотова 59 , английски, френски журналист
Сияна Атанасова Фудулова 54 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Тунчер Мехмедов Кърджалиев 54 Търговище, България руски, турски лекар Kardjaliev@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Валери Мирчев Жаблянов 58 София, България английски, руски преподавател valeri.jablyanov@parliament.bg
Данаил Димитров Кирилов 53 Димитровград, България английски, руски юрист danail.kirilov@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Милена Цветанова Дамянова 47 Силистра, България английски, френски, руски, унгарски, китайски филолог, преподавател milena.damyanova@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg