Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Борис Янков Ячев 58 Петрич, България английски, руски преподавател yachev@vmro-bg.org
Яне Георгиев Янев 52 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Димитър Иванов Абаджиев 57 Омуртаг, България английски, руски юрист abadjiev@bsbg.net
Димитър Цвятков Йорданов 59 с. Обединение, България английски, руски икономист dymitar@abv.bg
Иван Атанасов Колчаков 62 Пазарджик, България английски, руски лекар
Татяна Стоянова Калканова 58 Стара Загора, България английски, руски преподавател kalkanovat@hotmail.com
Бойко Иванов Ватев 73 Плевен, България руски журналист
Мария Василева Капон 54 Пловдив, България английски, френски, немски, руски, испански икономист
Борислав Димитров Китов 69 Пловдив, България английски, френски, руски лекар borislavkitov@yahoo.com; bkitov@nt52.parliament.bg
Георги Пинчев Иванов 85 с. Малево, България руски преподавател
Елеонора Николаева Николова 73 Русе, България английски, немски, руски юрист
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Нено Ненов Димов 59 София, България английски, френски друга
Евгений Гинев Жеков 63 Стара Загора, България руски икономист ezekov@abv.bg
Иван Георгиев Стаматов 69 Ивайловград, България руски инженер pgns@nt14.parliament.bg
Красимир Дончев Каракачанов 58 Русе, България немски, руски историк pgns@nt14.parliament.bg
Румен Асенов Ангелов 66 Перник, България английски, руски инженер r_angelov@abv.bg
Димитър Иванов Димитров 63 Девня, България английски непоказана
Борислав Иванов Българинов 58 с. Горно Абланово, България френски, руски юрист
Николай Петров Кънчев 55 Пирдоп, България английски, руски непоказана
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 59 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Атанас Марков Семов 53 София, България английски, френски, руски юрист semov@parliament.bg
Тодор Димитров Великов 61 Горна Оряховица, България преподавател t.velikov@parliament.bg