Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Ваню Стефанов Хърков 70 Бургас, България английски, немски, руски, гръцки лекар
Тодор Николов Батилов 78 с.Габър, България руски юрист teonik@abv.bg
Христо Боянов Величков 83 София, България руски юрист hvelichkov@abv.bg
Станчо Николов Тодоров 74 с. Близнаци, България инженер
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Георги Миланов Георгиев 68 с.Скрът, България английски, руски, турски лекар
Митко Иванов Димитров 61 Свиленград, България английски инженер mdimitrov@abv.bg
Минчо Христов Куминев 61 София, България английски, френски, руски, испански, португалски преподавател minchok@abv.bg
Йордан Петров Величков 83 с.Кондофрей, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски юрист velichkov@mail.bg
Георги Йорданов Димитров 52 Хасково, България английски, немски, руски друга
Илиян Вълев Илиев 59 Провадия, България руски лекар
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Димитър Кинов Стоянов 40 София, България английски, немски, италиански непоказана
Петър Кирилов Берон 83 София, България английски, френски, руски друга beron@mail.bg
Петър Станиславов Манолов 70 Силистра, България английски инженер bnpp@abv.bg
Стела Димитрова Ангелова-Банкова 73 с. Тлачене, България руски преподавател
Борислав Янчев Ноев 67 с. Невша, България английски, руски инженер noev@ataka.bg
Станислав Тодоров Станилов 80 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Павел Михайлов Чернев 54 София, България английски, руски юрист freedomparybg@abv.bg
Владимир Първанов Кузов 57 София, България руски инженер
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Христо Кирилов Попов 61 Русе, България английски, френски, руски инженер hristo_popov1962@abv.bg
Надя Димитрова Иванова 75 с. Илаков - рът, България икономист
Огнян Димитров Тетимов 59 Сандански, България руски минен техник ognian.tetimov@parliament.bg
Стоян Иванов Иванов 61 Бургас, България руски журналист stoyan.ivanov@parliament.bg
Димитър Анастасов Карбов 52 Варна, България английски, руски стифадор, друга dimitar.karbov@parliament.bg
Борислав Тодоров Стоянов 58 София, България английски, руски журналист b.stoyanov@parliament.bg
Цвета Алипиева Георгиева 60 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 61 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Кирил Владимиров Гумнеров 54 Пазарджик, България френски, руски икономист kiril.gumnerov@parliament.bg
Огнян Стоичков Янакиев 55 Омуртаг, България юрист stoichkov@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Калина Венелинова Крумова 38 Бургас, България английски, френски, италиански журналист kalina.krumova@parliament.bg
Явор Божилов Нотев 66 София, България английски, руски юрист yavor.notev@parliament.bg
Камен Маринов Петков 46 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Николай Янков Пехливанов 51 Бургас, България английски, руски инженер pehlivanov@parliament.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Огнян Андонов Пейчев 67 Ямбол, България руски инженер ognyan.peychev@parliament.bg
Адриан Христов Асенов 50 Козлодуй, България adrian.asenov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Димитър Василев Аврамов 80 Враца, България руски журналист d.avramov@parliament.bg
Димитър Димчев Димов 38 Сливен, България английски преподавател dimitar.dimov@parliament.bg
Магдалена Ламбова Ташева 70 Горна Оряховица, България английски, руски журналист magdalena.tasheva@parliament.bg
Кирил Красимиров Колев 33 Троян, България английски, руски kiril.kolev@parliament.bg
Маргарита Николаева Николова 60 София, България френски икономист margarita.nikolova@parliament.bg
Илиан Сашов Тодоров 43 София, България английски, руски, испански ilian.todorov@parliament.bg
Николай Веселинов Александров 37 София, България английски, руски nikolay.aleksandrov@parliament.bg
Ради Николов Стоянов 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер radi.stoyanov@parliament.bg
Кристиян Роберт Димитров 31 , България kristiyan.dimitrov@parliament.bg
Иван Тодоров Димитров 39 София, България английски ivan.dimitrov@parliament.bg
Калина Петрова Балабанова 33 София, България английски, немски, руски инженер kalina.balabanova@parliament.bg
Петър Иванов Петров 57 Перник, България немски, руски юрист petar.petrov@parliament.bg
Миглена Дойкова Александрова 41 София, България английски, италиански връзки с обществеността, инженер miglena.aleksandrova@parliament.bg