Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Георги Стоянов Кадиев 57 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Фатме Муса Илияз 49 Бургас, България английски, френски, руски юрист iliaz@mail.bg
Мариана Йонкова Костадинова 63 Гълъбово, България английски, руски икономист
Николай Георгиев Камов 67 София, България английски, руски юрист kamov@mail.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Георги Данаилов Петърнейчев 74 Ветрен, България руски преподавател georgi.petarneychev@parliament.bg
Татяна Стоянова Калканова 58 Стара Загора, България английски, руски преподавател kalkanovat@hotmail.com
Венцислав Василев Върбанов 61 Долни Дъбник, България английски, руски зооинженер vvarbanov@parliament.bg
Атанас Атанасов Папаризов 72 София, България английски, френски, руски, испански, шведски икономист 304ap@nt52.parliament.bg
Петър Стефанов Стоянов 71 Асеновград, България английски, немски, руски юрист
Мария Василева Капон 54 Пловдив, България английски, френски, немски, руски, испански икономист
Пламен Неделчев Моллов 65 Пловдив, България английски, немски, руски инженер plammoll@plovdiv.techno-link.com
Филиз Хакъева Хюсменова 57 Силистра, България френски, руски друга
Евгени Захариев Кирилов 78 с. Любичево, България английски, френски, немски, руски друга ekirilov@nt52.parliament.bg
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова 78 София, България немски, руски икономист emaneva@vip.bg
Александър Стоянов Арабаджиев 73 Благоевград, България английски, френски, руски юрист
Йордан Петров Величков 83 с.Кондофрей, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски юрист velichkov@mail.bg
Атанас Димитров Щерев 78 Първомай, България английски, руски лекар ashterev@hotmail.com
Бойко Николов Боев 65 Асеновград, България немски друга
Кристиан Иванов Вигенин 48 София, България английски, френски, немски, руски икономист
Даниел Василев Вълчев 61 Бургас, България английски, френски, руски юрист
Меглена Щилиянова Кунева 66 София, България английски, френски, руски юрист
Димитър Кинов Стоянов 40 София, България английски, немски, италиански непоказана
Румен Стоянов Овчаров 71 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Васил Димитров Паница 76 Пловдив, България английски, френски лекар silna_bg@abv.bg