Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Яне Георгиев Янев 52 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Ваню Стефанов Хърков 70 Бургас, България английски, немски, руски, гръцки лекар
Тодор Николов Батилов 78 с.Габър, България руски юрист teonik@abv.bg
Любен Любенов Дилов 59 София, България английски, немски, руски журналист dilov@novinar.bg
Борислав Николов Ралчев 85 Варна, България руски юрист varna.lawyers@ultranet.bg
Димитър Иванов Абаджиев 57 Омуртаг, България английски, руски юрист abadjiev@bsbg.net
Мирослав Димитров Мурджов 51 Чирпан, България английски, френски историк
Христо Боянов Величков 83 София, България руски юрист hvelichkov@abv.bg
Димитър Цвятков Йорданов 59 с. Обединение, България английски, руски икономист dymitar@abv.bg
Николай Георгиев Камов 67 София, България английски, руски юрист kamov@mail.bg
Станчо Николов Тодоров 74 с. Близнаци, България инженер
Ваня Крумова Цветкова 71 Кюстендил, България френски, руски инженер V_Tzvetkova@abv.bg
Лидия Сантова Шулева 66 Велинград, България английски, руски икономист lshuleva@yahoo.com
Борислав Любенов Великов 77 София, България английски, френски, немски, руски, чешки преподавател
Иван Атанасов Колчаков 62 Пазарджик, България английски, руски лекар
Валентин Николов Милтенов 55 Пазарджик, България английски, руски юрист mony@datacom.bg
Татяна Стоянова Калканова 58 Стара Загора, България английски, руски преподавател kalkanovat@hotmail.com
Ася Величкова Михайлова 64 София, България английски, френски, руски друга assia@omega.bg
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Владимир Михайлов Дончев 63 Пловдив, България английски, руски юрист vl.donchev@lawyer.com
Мария Василева Капон 54 Пловдив, България английски, френски, немски, руски, испански икономист
Георги Миланов Георгиев 68 с.Скрът, България английски, руски, турски лекар
Георги Пинчев Иванов 85 с. Малево, България руски преподавател
Елеонора Николаева Николова 73 Русе, България английски, немски, руски юрист
Кръстанка Атанасова Шаклиян 68 Пазарджик, България английски, немски, руски инженер
Митко Иванов Димитров 61 Свиленград, България английски инженер mdimitrov@abv.bg
Антонела Ангелова Понева 62 София, България френски, руски друга
Минчо Христов Куминев 61 София, България английски, френски, руски, испански, португалски преподавател minchok@abv.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Нено Ненов Димов 59 София, България английски, френски друга
Александър Манолов Праматарски 60 Гоце Делчев, България гръцки юрист
Йордан Петров Величков 83 с.Кондофрей, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски юрист velichkov@mail.bg
Атанас Димитров Щерев 78 Първомай, България английски, руски лекар ashterev@hotmail.com
Бойко Николов Боев 65 Асеновград, България немски друга
Георги Йорданов Димитров 52 Хасково, България английски, немски, руски друга
Илиян Вълев Илиев 59 Провадия, България руски лекар
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер 86 София, България английски, френски, руски непоказана amoser@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Николай Боянов Михайлов 77 Добрич, България английски, френски, руски непоказана
Петър Кирилов Берон 83 София, България английски, френски, руски друга beron@mail.bg
Николай Аврамов Свинаров 65 Шумен, България английски, руски юрист svinarov@mail.hol.bg
Петър Станиславов Манолов 70 Силистра, България английски инженер bnpp@abv.bg
Пламен Александров Панайотов 65 Сливен, България английски, немски, руски юрист
Стела Димитрова Ангелова-Банкова 73 с. Тлачене, България руски преподавател
Стефан Антонов Софиянски 72 София, България английски, немски, руски икономист ssd@parliament.bg
Румен Асенов Ангелов 66 Перник, България английски, руски инженер r_angelov@abv.bg
Борислав Янчев Ноев 67 с. Невша, България английски, руски инженер noev@ataka.bg
Димитър Иванов Димитров 62 Девня, България английски непоказана
Станислав Тодоров Станилов 80 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Борислав Иванов Българинов 58 с. Горно Абланово, България френски, руски юрист
Павел Михайлов Чернев 54 София, България английски, руски юрист freedomparybg@abv.bg
Владимир Първанов Кузов 57 София, България руски инженер
Светослав Иванов Спасов 50 Шумен, България английски, руски икономист svspassov@hotmail.com
Лъчезар Богомилов Иванов 61 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Борислав Димитров Китов 69 Пловдив, България английски, френски, руски лекар borislavkitov@yahoo.com; bkitov@nt52.parliament.bg
Венцислав Василев Върбанов 61 Долни Дъбник, България английски, руски зооинженер vvarbanov@parliament.bg
Евгений Стефанов Бакърджиев 68 София, България
Йордан Ангелов Нихризов 70 Провадия, България nihrizov@datacom.bg
Моньо Христов Христов 66 Стара Загора, България
Никола Джипов Николов 64 Левски, България
Осман Ахмед Октай 71 с. Чернолик, България
Елка Панчова Анастасова 61 Кюстендил, България
Димитър Иванов Стефанов 77 с. Стефан Караджа, България
Марианна Борисова Асенова 59 Лом, България mariannabet@yaxoo.com
Надка Радева Пангарова 66 с. Смилец, България
Георги Костов Станилов 67 Бургас, България
Петър Стоилов Жотев 73 София, България
Сийка Недялкова Димовска 47 Дупница, България
Владимир Иванов Димитров 59 Велико Търново, България
Кръстьо Илиев Петков 80 Димово, България krp@primasoft.bg
Иван Тодоров Козовски 85 Козлодуй, България
Мария Вердова Гигова 76 София, България fbgr@mbox.infotel.bg
Пламен Димитров Кенаров 70 Ямбол, България mitken@nat.bg
Петър Иванов Агов 80 Гоце Делчев, България
Николай Цветанов Чуканов 60 Русе, България
Теодора Владимирова Литрова 67 Русе, България genivs@rousse.bitex.com
Румяна Денева Георгиева 72 Пловдив, България
Мима Петрова Ненкова 58 Ямбол, България
Никола Богданов Николов 62 Ямбол, България nn@nikroad.com
Илко Димитров Димитров 67 София, България английски, френски, руски юрист
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Надя Димитрова Иванова 75 с. Илаков - рът, България икономист
Йордан Петров Борисов 73 с.Караманово, България английски, френски юрист
Огнян Димитров Тетимов 59 Сандански, България руски минен техник ognian.tetimov@parliament.bg
Стоян Иванов Иванов 61 Бургас, България руски журналист stoyan.ivanov@parliament.bg
Димитър Анастасов Карбов 52 Варна, България английски, руски стифадор, друга dimitar.karbov@parliament.bg
Борислав Тодоров Стоянов 58 София, България английски, руски журналист b.stoyanov@parliament.bg
Цвета Алипиева Георгиева 60 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 61 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 51 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Кирил Владимиров Гумнеров 54 Пазарджик, България френски, руски икономист kiril.gumnerov@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 59 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Калина Венелинова Крумова 38 Бургас, България английски, френски, италиански журналист kalina.krumova@parliament.bg
Атанас Марков Семов 53 София, България английски, френски, руски юрист semov@parliament.bg
Камен Маринов Петков 46 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Тодор Димитров Великов 61 Горна Оряховица, България преподавател t.velikov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Огнян Андонов Пейчев 67 Ямбол, България руски инженер ognyan.peychev@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Емил Генов Василев 58 Велико Търново, България английски, немски, руски юрист advvasilev@abv.bg
Светлин Димитров Танчев 45 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Румен Маринов Йончев 52 Пловдив, България английски, френски, руски икономист roumen.iontchev@parliament.bg
Красимир Неделчев Стефанов 52 София, България английски икономист krasimir.stefanov@parliament.bg
Георги Цветанов Марков 55 Свищов, България английски, руски икономист georgi.markov@parliament.bg