Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Яне Георгиев Янев 52 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Любен Любенов Дилов 59 София, България английски, немски, руски журналист dilov@novinar.bg
Христо Йорданов Кирчев 79 Добрич, България английски, руски инженер chkirchev@hotmail.com
Димитър Цвятков Йорданов 59 с. Обединение, България английски, руски икономист dymitar@abv.bg
Иван Атанасов Колчаков 62 Пазарджик, България английски, руски лекар
Венцислав Василев Върбанов 61 Долни Дъбник, България английски, руски зооинженер vvarbanov@parliament.bg
Ася Величкова Михайлова 64 София, България английски, френски, руски друга assia@omega.bg
Петър Стефанов Стоянов 71 Асеновград, България английски, немски, руски юрист
Мария Василева Капон 54 Пловдив, България английски, френски, немски, руски, испански икономист
Йордан Иванов Бакалов 63 Асеновград, България английски, руски инженер jordan.bakalow@parliament.bg
Георги Пинчев Иванов 85 с. Малево, България руски преподавател
Елеонора Николаева Николова 73 Русе, България английски, немски, руски юрист
Мартин Димитров Димитров 46 София, България английски, френски икономист dimitrovmartin@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Иван Георгиев Сотиров 60 София, България английски, руски инженер sotirov_ivan@hotmail.com
Александър Манолов Праматарски 60 Гоце Делчев, България гръцки юрист
Ваньо Евгениев Шарков 61 Белоградчик, България сърбо-хърватски лекар vanyo.sharkov@parliament.bg
Надежда Николова Михайлова 61 София, България английски, руски, испански преподавател
Стефан Антонов Софиянски 72 София, България английски, немски, руски икономист ssd@parliament.bg
Филип Димитров Димитров 68 София, България английски, френски, руски юрист
Ясен Димитров Попвасилев 63 с.Габер, България икономист
Румен Асенов Ангелов 66 Перник, България английски, руски инженер r_angelov@abv.bg
Димитър Иванов Димитров 62 Девня, България английски непоказана
Борислав Иванов Българинов 58 с. Горно Абланово, България френски, руски юрист
Христо Кирилов Попов 61 Русе, България английски, френски, руски инженер hristo_popov1962@abv.bg
Лъчезар Благовестов Тошев 61 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Петър Димитров Попов 74 Пловдив, България немски, руски инженер