Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Любомир Пенчев Пантелеев 71 Айтос, България руски журналист
Несрин Мустафа Узун 55 с. Добра поляна, България английски, руски икономист
Апостол Иванов Димитров 73 Варна, България руски инженер
Димитър Цвятков Йорданов 59 с. Обединение, България английски, руски икономист dymitar@abv.bg
Димитър Николов Гъндев 67 с. Остров, България руски инженер dgandev@parliament.bg
Тодор Найденов Костурски 68 Пловдив, България немски, руски инженер
Ваня Крумова Цветкова 71 Кюстендил, България френски, руски инженер V_Tzvetkova@abv.bg
Александър Владимиров Радославов 81 София, България английски, руски инженер a.radoslavov@parliament.bg
Георги Данаилов Петърнейчев 74 Ветрен, България руски преподавател georgi.petarneychev@parliament.bg
Радослав Георгиев Илиевски 68 с. Ставерци, България руски инженер r.ilievski@abv.bg
Ботьо Илиев Ботев 82 Бяла, България френски лекар
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Митко Иванов Димитров 61 Свиленград, България английски инженер mdimitrov@abv.bg
Иван Николаев Иванов 78 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Йордан Мирчев Митев 82 с. Недялкова гращица, България немски, руски инженер
Александър Стоянов Арабаджиев 73 Благоевград, България английски, френски, руски юрист
Ердоан Мустафов Ахмедов 48 Омуртаг, България турски икономист erdoan.ahmedov@parliament.bg
Петър Станиславов Манолов 70 Силистра, България английски инженер bnpp@abv.bg
Румен Асенов Ангелов 66 Перник, България английски, руски инженер r_angelov@abv.bg
Димитър Иванов Димитров 62 Девня, България английски непоказана
Борис Стефанов Николов 70 с.Ружинци, България руски инженер
Иван Матеев Иванов 78 Смолян, България руски юрист
Стойко Илиев Танков 68 Пловдив, България английски, руски инженер
Костадин Александров Кобаков 75 с.Кремен, България немски, руски инженер
Иво Петров Сеферов 76 Провадия, България икономист
Съби Давидов Събев 63 Севлиево, България руски преподавател