Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Любомир Пенчев Пантелеев 71 Айтос, България руски журналист
Христо Йорданов Кирчев 79 Добрич, България английски, руски инженер chkirchev@hotmail.com
Станимир Янков Илчев 70 Бургас, България английски, руски журналист
Станчо Николов Тодоров 74 с. Близнаци, България инженер
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Владимир Николов Дамгов 76 София, България английски, френски, руски инженер
Васил Тодоров Калинов 67 Силистра, България руски инженер vkalinov@mail.bg
Ангел Петров Найденов 65 Кърджали, България английски, руски инженер ANaydenov@parliament.bg
Владимир Михайлов Дончев 63 Пловдив, България английски, руски юрист vl.donchev@lawyer.com
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Минчо Викторов Спасов 59 София, България английски, френски, руски юрист spassovm@abv.bg
Красимир Дончев Каракачанов 58 Русе, България немски, руски историк pgns@nt14.parliament.bg
Николай Аврамов Свинаров 65 Шумен, България английски, руски юрист svinarov@mail.hol.bg
Борислав Янчев Ноев 67 с. Невша, България английски, руски инженер noev@ataka.bg
Асен Йорданов Агов 75 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Пламен Георгиев Ранчев 63 Нова Загора, България английски, руски юрист rantchev@abv.bg
Илко Димитров Димитров 67 София, България английски, френски, руски юрист
Иво Петров Сеферов 76 Провадия, България икономист
Съби Давидов Събев 63 Севлиево, България руски преподавател
Марин Йорданов Маринов 74 Монтана, България инженер