Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Георги Владимиров Юруков 68 с. Илинден, България немски, руски юрист
Соломон Исак Паси 66 Пловдив, България английски, френски, руски друга passy@bulnet.bg
Ангел Вълчев Тюркеджиев 68 с. Кости, България английски, руски инженер
Христо Йорданов Кирчев 79 Добрич, България английски, руски инженер chkirchev@hotmail.com
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Ваня Крумова Цветкова 71 Кюстендил, България френски, руски инженер V_Tzvetkova@abv.bg
Борислав Димитров Китов 69 Пловдив, България английски, френски, руски лекар borislavkitov@yahoo.com; bkitov@nt52.parliament.bg
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер 86 София, България английски, френски, руски непоказана amoser@parliament.bg
Светослав Христов Малинов 55 Дупница, България английски, немски, руски преподавател smalinov@mail.bg
Владимир Първанов Кузов 57 София, България руски инженер
Пламен Георгиев Ранчев 63 Нова Загора, България английски, руски юрист rantchev@abv.bg
Светлин Димитров Танчев 45 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 66 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Красимир Георгиев Ципов 50 Пловдив, България английски, френски, руски, сръбски юрист k.cipov@parliament.bg
Красимир Христов Янков 48 Стара Загора, България английски, руски икономист krasimir.yankov@parliament.bg
Лъчезар Богомилов Иванов 61 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Мариана Господинова Тотева 47 Раднево, България английски юрист mariana.toteva@parliament.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Ирена Иванова Коцева 60 Самоков, България английски, руски, словашки преподавател irena.kotseva@parliament.bg