Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Станислав Иванов Владимиров 44 София, България английски икономист stanislav.vladimirov@parliament.bg
Тодор Борисов Радулов 77 Гоце Делчев, България руски инженер todor.radulov@parliament.bg
Тунчер Мехмедов Кърджалиев 54 Търговище, България руски, турски лекар Kardjaliev@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 52 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Георги Симеонов Горанов 60 Плевен, България руски юрист, инженер georgi.goranov@parliament.bg
Дарин Иванов Димитров 61 Попово, България немски, руски лекар darin.dimitrov@parliament.bg
Даниела Владимирова Савеклиева 49 Благоевград, България английски, руски икономист daniela.saveklieva@parliament.bg
Георги Янчев Гьоков 61 с. Любеново, България английски, руски инженер georgi.gyokov@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Донка Димитрова Иванова 69 Нови пазар, България руски преподавател donka.ivanova@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 61 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Йорданка Колева Йорданова 51 Варна, България английски, руски социален мениджър yordanka.yordanova@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Корнелия Добрева Маринова 63 Сливен, България английски, френски, руски преподавател cornelia.marinova@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Милка Дончева Христова 66 Левски, България руски икономист milka.hristova@parliament.bg
Николай Петков Петков 54 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Ради Николов Стоянов 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер radi.stoyanov@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 49 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Маргарита Асенова Стоилова 68 Асеновград, България английски, руски инженер margarita.stoilova@parliament.bg
Александър Христов Методиев 65 Самоков, България руски преподавател alexandar.metodiev@parliament.bg