Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Стефан Иванов Танев 60 Ивайловград, България руски инженер, икономист stefan.tanev@parliament.bg
Станислав Иванов Владимиров 44 София, България английски икономист stanislav.vladimirov@parliament.bg
Сияна Атанасова Фудулова 53 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Тодор Борисов Радулов 77 Гоце Делчев, България руски инженер todor.radulov@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 44 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Христо Илиев Калоянов 56 Панагюрище, България инженер hristo.kaloyanov@parliament.bg
Аксения Бориславова Тилева 56 с. Крушовене, България английски, руски преподавател akseniya.tileva@parliament.bg
Ахмед Ахмедов Башев 59 с. Рибново, България преподавател, юрист A.Bashev@parliament.bg
Емил Страхилов Костадинов 67 Благоевград, България английски, френски, руски инженер Emil.Kostadinov@parliament.bg
Евгения Бисерова Алексиева 43 София, България английски политолог evgeniya.aleksieva@parliament.bg
Иван Стоев Чолаков 64 Елхово, България руски треньор ivan.cholakov@parliament.bg
Йордан Георгиев Стойков 59 Севлиево, България немски, руски агроинженер yordan.stoykov@parliament.bg
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Магдалена Ламбова Ташева 70 Горна Оряховица, България английски, руски журналист magdalena.tasheva@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Владимир Вълчев Митрушев 45 Димитровград, България английски, немски, руски икономист vladimir.mitrushev@parliament.bg
Жара Веселинова Пенева-Георгиева 48 , България zhara.peneva@parliament.bg
Калин Иванов Милчев 44 Пловдив, България английски, немски, руски, испански, турски инженер kalin.milchev@parliament.bg
Димитър Георгиев Кочков 56 София, България английски, руски инженер, психолог dimitar.kochkov@parliament.bg
Кирчо Георгиев Карагьозов 68 с. Безмер, България руски юрист kircho.karagyozov@parliament.bg