Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова 65 Карнобат, България английски, руски икономист svetla.piralkova@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 64 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 50 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Тотю Младенов Младенов 59 Враца, България английски, руски инженер totyu.mladenov@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Ферихан Илиязова Ахмедова 55 с. Смирненски, България руски, турски икономист Ferihan.Ahmedova@parliament.bg
Цецка Цачева Данговска 65 с. Драгана, България немски, руски юрист Ts.Tsacheva@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Валентин Иванов Радев 65 Елин Пелин, България английски, руски инженер, икономист, преподавател valentin.radev@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 52 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Валери Мирчев Жаблянов 58 София, България английски, руски преподавател valeri.jablyanov@parliament.bg
Георги Стоянов Кадиев 57 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Георги Симеонов Горанов 60 Плевен, България руски юрист, инженер georgi.goranov@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Галина Стефанова Милева-Георгиева 64 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова 57 Пловдив, България английски, руски лекар daniela.daritkova@parliament.bg
Георги Страхилов Свиленски 53 Велико Търново, България английски, руски инженер georgi.svilenski@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 60 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 69 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 61 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Иван Валентинов Иванов 48 Шумен, България английски, немски, руски юрист, историк i.ivanov@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Николай Нанков Нанков 39 Севлиево, България английски експерт регионално развитие nikolay.nankov@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Петър Георгиев Кънев 69 с. Миладиновци, България английски, руски инженер petar.kanev@parliament.bg
Невин Халил Хасан 55 с. Сокол, България икономист Nevin.Hasan@parliament.bg
Владислав Иванов Горанов 46 Плевен, България английски икономист vladislav.goranov@parliament.bg
Лиляна Павлова Николова 45 София, България английски, руски икономист lilyana.nikolova@parliament.bg
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Алекси Василев Алексиев 69 Варна, България английски, руски инженер aleksi.aleksiev@parliament.bg