Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Кирил Владимиров Гумнеров 54 Пазарджик, България френски, руски икономист kiril.gumnerov@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 52 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 64 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Николай Петков Петков 54 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 62 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Юлиана Генчева Колева 65 Сливен, България английски, френски юрист yuliana.koleva@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Румен Стефанов Стоилов 64 София, България руски, иврит икономист r.s.stoilov@abv.bg
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Сияна Атанасова Фудулова 54 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 52 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Емил Страхилов Костадинов 67 Благоевград, България английски, френски, руски инженер Emil.Kostadinov@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Йордан Георгиев Стойков 59 Севлиево, България немски, руски агроинженер yordan.stoykov@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Красимир Христов Янков 48 Стара Загора, България английски, руски икономист krasimir.yankov@parliament.bg
Мариана Радева Бояджиева 66 Дряново, България английски, руски историк mariana.boyadzhieva@parliament.bg
Милка Дончева Христова 66 Левски, България руски икономист milka.hristova@parliament.bg
Кирил Красимиров Колев 33 Троян, България английски, руски kiril.kolev@parliament.bg
Илиан Сашов Тодоров 43 София, България английски, руски, испански ilian.todorov@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Атанас Стойнов Пъдев 48 Стара Загора, България английски, руски икономист, юрист atanas.padev@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 68 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg