Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Георги Владимиров Юруков 68 с. Илинден, България немски, руски юрист
Борислав Николов Ралчев 85 Варна, България руски юрист varna.lawyers@ultranet.bg
Яни Димитров Янев 65 Варна, България френски, руски юрист
Бойко Стефанов Великов 69 Велико Търново, България английски, немски, руски преподавател boyko.velikov@parliament.bg
Димитър Иванов Абаджиев 57 Омуртаг, България английски, руски юрист abadjiev@bsbg.net
Татяна Дончева Тотева 63 Трявна, България английски, руски юрист tania_doncheva@abv.bg
Станимир Янков Илчев 70 Бургас, България английски, руски журналист
Евтим Костадинов Костадинов 64 Добрич, България руски юрист
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Васил Тодоров Калинов 67 Силистра, България руски инженер vkalinov@mail.bg
Валентин Николов Милтенов 55 Пазарджик, България английски, руски юрист mony@datacom.bg
Ася Величкова Михайлова 64 София, България английски, френски, руски друга assia@omega.bg
Владимир Михайлов Дончев 63 Пловдив, България английски, руски юрист vl.donchev@lawyer.com
Йордан Иванов Бакалов 63 Асеновград, България английски, руски инженер jordan.bakalow@parliament.bg
Георги Миланов Георгиев 68 с.Скрът, България английски, руски, турски лекар
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Георги Петров Петканов 76 Смолян, България френски, руски юрист
Атанас Петров Атанасов 64 с. Батин, България английски, руски юрист
Младен Петров Червеняков 69 София, България английски, руски юрист mladen.cherveniakov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Минчо Викторов Спасов 59 София, България английски, френски, руски юрист spassovm@abv.bg
Николай Аврамов Свинаров 65 Шумен, България английски, руски юрист svinarov@mail.hol.bg
Пламен Александров Панайотов 65 Сливен, България английски, немски, руски юрист
Елиана Стоименова Масева 69 Благоевград, България юрист
Ахмед Юсеин Юсеин 75 Момчилград, България руски, турски преподавател
Борислав Иванов Българинов 58 с. Горно Абланово, България френски, руски юрист
Владимир Първанов Кузов 57 София, България руски инженер
Светослав Иванов Спасов 50 Шумен, България английски, руски икономист svspassov@hotmail.com
Бойко Кирилов Радоев 72 София, България френски, руски инженер има
Иван Добромиров Гороломов 67 с.Дъбово, България руски инженер ivgor@abv.bg
Иван Матеев Иванов 78 Смолян, България руски юрист
Надка Балева Янкова 74 с.Торос, България руски юрист
Сияна Атанасова Фудулова 54 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Атанаска Михаилова Тенева 65 Златоград, България френски, руски преподавател atanaska_teneva@abv.bg
Корнелия Петрова Нинова 54 с. Крушовица, България английски, френски юрист korneliya.ninova@parliament.bg
Галина Стефанова Милева-Георгиева 64 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Николай Димитров Костадинов 47 Горна Оряховица, България английски, руски юрист nikolay.kostadinov@parliament.bg
Павел Илиев Димитров 78 Каварна, България руски юрист pavel.dimitrov@parliament.bg
Михаил Райков Миков 63 Кула, България френски, руски, сръбски, хърватски юрист Predsedatel@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Ангел Георгиев Даскалов 55 Велинград, България руски, гръцки инженер angel.daskalov@parliament.bg
Делян Славчев Пеевски 43 София, България английски следовател delyan.peevski@parliament.bg
Ивелин Николаев Николов 56 Плевен, България английски, руски преподавател ivelin.nikolov@parliament.bg
Пламен Тачев Петров 59 Червен бряг, България английски инженер plamen.petrov@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Николай Петков Петков 54 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Пламен Дулчев Нунев 67 Бяла, България руски преподавател plamen.nunev@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 41 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Камен Маринов Петков 46 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Красимир Георгиев Ципов 50 Пловдив, България английски, френски, руски, сръбски юрист k.cipov@parliament.bg
Кирил Николаев Добрев 51 София, България английски, руски икономист, инженер kiril.dobrev@parliament.bg
Цветан Емилов Сичанов 64 Самоков, България руски юрист tsvetan.sichanov@parliament.bg
Тодор Димитров Великов 61 Горна Оряховица, България преподавател t.velikov@parliament.bg
Иван Петров Иванов 67 с. Бояджик, България английски, френски, руски, латински юрист ivan.petrov@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Анастас Василев Анастасов 58 Ямбол, България руски юрист anastas.anastasov@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Димитър Василев Аврамов 80 Враца, България руски журналист d.avramov@parliament.bg
Иван Валентинов Иванов 48 Шумен, България английски, немски, руски юрист, историк i.ivanov@parliament.bg
Златко Димитров Тодоров 58 Монтана, България английски, руски инженер zlatko.todorov@parliament.bg
Красимир Христов Янков 48 Стара Загора, България английски, руски икономист krasimir.yankov@parliament.bg
Любомир Димитров Христов 69 Шумен, България руски, турски инженер lyubomir.hristov@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Атанас Стойнов Пъдев 48 Стара Загора, България английски, руски икономист, юрист atanas.padev@parliament.bg
Георги Димитров Андреев 56 с. Ветрино, България руски икономист georgi.andreev@parliament.bg