Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Николай Димитров Костадинов 47 Горна Оряховица, България английски, руски юрист nikolay.kostadinov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 62 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 60 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Валентина Василева Богданова 63 Нови Искър - Курило, България френски, руски преподавател valentina.bogdanova@parliament.bg
Емилия Радкова Масларова 74 Якоруда, България немски, руски икономист e.maslarova@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Борис Цветков Цветков 50 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Георги Страхилов Свиленски 53 Велико Търново, България английски, руски инженер georgi.svilenski@parliament.bg
Деян Цанков Дечев 47 Бургас, България английски, руски икономист deyan.dechev@parliament.bg
Мариана Господинова Тотева 47 Раднево, България английски юрист mariana.toteva@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg