Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Яне Георгиев Янев 52 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Пламен Василев Орешарски 63 Дупница, България английски, руски икономист P.Oresharski@parliament.bg
Емил Йорданов Радев 52 , английски, немски, руски юрист emil.radev@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Асен Йорданов Агов 75 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Иван Тодоров Иванов 51 Севлиево, България английски, руски лекар ivan.todorov@parliament.bg
Георги Тодоров Божинов 74 Бяла Слатина, България английски, руски инженер, друга gbojinov@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 51 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Валентин Тончев Микев 68 Кюстендил, България френски, руски инженер valentin.mikev@parliament.bg: v.mikev@abv.bg
Михаил Ненов Николовски 68 с. Гложене, България английски, френски, руски лекар mihail.nikolovski@parliament.bg
Пламен Георгиев Цеков 59 Лом, България немски лекар plamen.tsekov@parliament.bg
Искра Димитрова Михайлова-Копарова 66 София, България английски, руски библиограф i.mihailova@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова 67 Балчик, България английски, немски, руски инженер M.Plugtschieva@parliament.bg
Десислава Жекова Танева 51 Сливен, България английски икономист, юрист desislava.taneva@parliament.bg
Калина Венелинова Крумова 38 Бургас, България английски, френски, италиански журналист kalina.krumova@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Моника Ханс Панайотова 40 София, България английски, френски, испански международник, друга monika.panayotova@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 50 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 45 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Красимир Неделчев Минчев 70 Сливен, България английски, руски, украински инженер krasimir.minchev@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Пламен Тенев Русев 59 Стара Загора, България английски, руски инженер plamen.roussev@parliament.bg
Ралица Тодорова Ангелова 49 Елена, България френски, руски юрист ralitsa.todorova@parliament.bg
Веселин Григоров Спиридонов 69 София, България френски, руски фармацевт
Томислав Пейков Дончев 50 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Страхил Чавдаров Ангелов 46 София, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски преподавател, икономист strahil.angelov@parliament.bg
Ферихан Илиязова Ахмедова 55 с. Смирненски, България руски, турски икономист Ferihan.Ahmedova@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Дора Илиева Янкова 63 с. Момчиловци, България руски юрист dora.yankova@parliament.bg
Евгения Бисерова Алексиева 44 София, България английски политолог evgeniya.aleksieva@parliament.bg
Иван Валентинов Иванов 48 Шумен, България английски, немски, руски юрист, историк i.ivanov@parliament.bg
Ивелина Веселинова Василева 54 Бургас, България английски, руски експерт по европроекти ivelina.vasileva@parliament.bg
Любомир Ангелов Петков 47 Плевен, България английски, немски журналист lyubomir.petkov@parliament.bg
Николай Нанков Нанков 39 Севлиево, България английски експерт регионално развитие nikolay.nankov@parliament.bg
Младен Петров Червеняков 69 София, България английски, руски юрист mladen.cherveniakov@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Лиляна Павлова Николова 45 София, България английски, руски икономист lilyana.nikolova@parliament.bg
Лазар Огнянов Попов 51 Пазарджик, България немски, руски икономист lazar.popov@parliament.bg
Миглена Дойкова Александрова 41 София, България английски, италиански връзки с обществеността, инженер miglena.aleksandrova@parliament.bg
Евдокия Славчова Асенова 51 Радомир, България английски, руски преподавател evdokia.asenova@parliament.bg
Георги Христов Борисов 57 Димитровград, България английски, руски мениджър georgi.borisov@parliament.bg
Пенко Атанасов Атанасов 61 Сунгурларе, България английски, руски агроном penko.atanasov@parliament.bg
Алекси Василев Алексиев 69 Варна, България английски, руски инженер aleksi.aleksiev@parliament.bg