Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Красимир Петров Петров 62 Варна, България английски, руски лекар krasimir.petrov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Димитър Иванов Аврамов 46 Монтана, България английски, немски икономист dimitar.avramov@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Белгин Фикри Шукри 50 Исперих, България руски инженер belgin@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Даниела Димитрова Миткова 47 Шумен, България английски юрист daniela.mitkova@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Атанас Марков Семов 53 София, България английски, френски, руски юрист semov@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 52 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Дарин Иванов Димитров 61 Попово, България немски, руски лекар darin.dimitrov@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Магдалена Ламбова Ташева 70 Горна Оряховица, България английски, руски журналист magdalena.tasheva@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 41 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Николай Веселинов Александров 37 София, България английски, руски nikolay.aleksandrov@parliament.bg