Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Корнелия Петрова Нинова 54 с. Крушовица, България английски, френски юрист korneliya.ninova@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Асен Йорданов Агов 74 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Ивелин Николов Николов 61 Габрово, България английски, руски журналист i.nikolov@parliament.bg
Ваня Донева Георгиева 60 Добрич, България английски, руски икономист vanya.doneva@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Валентин Тончев Микев 68 Кюстендил, България френски, руски инженер valentin.mikev@parliament.bg: v.mikev@abv.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Станка Лалева Шайлекова 63 Троян, България немски, руски лекар stanka.shaylekova@parliament.bg
Михаил Ненов Николовски 68 с. Гложене, България английски, френски, руски лекар mihail.nikolovski@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Георги Георгиев Пирински 75 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Красимира Щерева Симеонова 68 Велинград, България английски, руски, румънски лекар krasimira.simeonova@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Христина Иванова Янчева 59 с. Радовец, България френски, руски инженер hristina.yancheva@parliament.bg
Петя Николова Раева 46 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Даниела Димитрова Миткова 46 Шумен, България английски юрист daniela.mitkova@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Пламен Дулчев Нунев 66 Бяла, България руски преподавател plamen.nunev@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Калина Венелинова Крумова 38 Бургас, България английски, френски, италиански журналист kalina.krumova@parliament.bg
Юлиана Генчева Колева 65 Сливен, България английски, френски юрист yuliana.koleva@parliament.bg
Кирчо Димитров Димитров 61 Сливен, България руски икономист kdimitrov@parliament.bg
Атанас Марков Семов 53 София, България английски, френски, руски юрист semov@parliament.bg
Явор Божилов Нотев 66 София, България английски, руски юрист yavor.notev@parliament.bg
Лъчезар Благовестов Тошев 60 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Геновева Иванова Алексиева 80 Бяла Слатина, България английски, руски лекар genoveva.aleksieva@parliament.bg
Моника Ханс Панайотова 40 София, България английски, френски, испански международник, друга monika.panayotova@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Драгомир Велков Стойнев 47 Триполи, Либия английски, френски, руски икономист dragomir.stoynev@parliament.bg
Живко Веселинов Тодоров 42 Стара Загора, България английски, немски непоказана zhivko.todorov@parliament.bg
Евгений Желев Желев 66 Стара Загора, България френски, руски лекар evgeniy.zhelev@parliament.bg
Иван Николаев Иванов 78 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Тодор Димитров Великов 61 Горна Оряховица, България преподавател t.velikov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Огнян Андонов Пейчев 67 Ямбол, България руски инженер ognyan.peychev@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Стефани Михнева Михайлова 69 София, България английски, френски, руски специалист ИТ stefani.mihaylova@parliament.bg
Снежана Георгиева Дукова 70 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Ралица Тодорова Ангелова 49 Елена, България френски, руски юрист ralitsa.todorova@parliament.bg
Веселин Григоров Спиридонов 69 София, България френски, руски фармацевт
Петя Цветанова Аврамова 60 Враца, България английски, руски инженер petya.avramova@parliament.bg
Семир Хусеин Абу Мелих 52 Пловдив, България английски, арабски управител semir.abumelih@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Стефан Иванов Танев 60 Ивайловград, България руски инженер, икономист stefan.tanev@parliament.bg
Смиляна Николова Нитова-Кръстева 67 Хасково, България руски юрист smilyana.nitova@parliament.bg
Томислав Пейков Дончев 50 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 44 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 66 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Христо Илиев Калоянов 56 Панагюрище, България инженер hristo.kaloyanov@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 39 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Аксения Бориславова Тилева 56 с. Крушовене, България английски, руски преподавател akseniya.tileva@parliament.bg
Вежди Летиф Рашидов 71 Димитровград, България френски, руски, турски, чешки художник vezhdi.rashidov@parliament.bg
Васил Миланов Антонов 67 Монтана, България руски икономист vasil.antonov@parliament.bg
Галя Енева Захариева 52 Нова Загора, България френски, руски преподавател galya.zaharieva@parliament.bg
Галина Стефанова Милева-Георгиева 64 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Данаил Димитров Кирилов 53 Димитровград, България английски, руски юрист danail.kirilov@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Донка Димитрова Иванова 69 Нови пазар, България руски преподавател donka.ivanova@parliament.bg
Добрин Ненов Данев 60 с. Иваново, България френски, руски икономист dobrin.danev@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 57 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Емил Йорданов Радев 52 , английски, немски, руски юрист emil.radev@parliament.bg
Евгения Бисерова Алексиева 43 София, България английски политолог evgeniya.aleksieva@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 67 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Ирена Георгиева Узунова 56 с. Дълбок извор, България английски, руски юрист irena.uzunova@parliament.bg
Йорданка Колева Йорданова 51 Варна, България английски, руски социален мениджър yordanka.yordanova@parliament.bg
Красимир Неделчев Стефанов 52 София, България английски икономист krasimir.stefanov@parliament.bg
Кирил Добрев Добрев 62 Стара Загора, България френски, руски, испански лекар k.dobrev@parliament.bg
Корнелия Добрева Маринова 62 Сливен, България английски, френски, руски преподавател cornelia.marinova@parliament.bg
Красимира Пенева Анастасова 53 с. Пчелник, България руски преподавател krasimira.anastasova@parliament.bg
Любомир Димитров Христов 68 Шумен, България руски, турски инженер lyubomir.hristov@parliament.bg
Милка Дончева Христова 65 Левски, България руски икономист milka.hristova@parliament.bg
Милена Цветанова Дамянова 47 Силистра, България английски, френски, руски, унгарски, китайски филолог, преподавател milena.damyanova@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Николай Николов Апостолов 58 Девня, България немски, руски инженер nikolay.apostolov@parliament.bg
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Маргарита Николаева Николова 59 София, България френски икономист margarita.nikolova@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 49 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg
Петър Иванов Петров 56 Перник, България немски, руски юрист petar.petrov@parliament.bg
Лазар Огнянов Попов 51 Пазарджик, България немски, руски икономист lazar.popov@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Методи Теохаров Костадинов 75 с. Коларово, България английски, френски, руски преподавател metodi.teoharov@parliament.bg
Нели Рускова Петрова 54 Горна Оряховица, България руски, гръцки neli.petrova@parliament.bg