Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Огнян Димитров Тетимов 59 Сандански, България руски минен техник ognian.tetimov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Ваня Донева Георгиева 60 Добрич, България английски, руски икономист vanya.doneva@parliament.bg
Светомир Константинов Михайлов 63 Балша, България немски, руски лекар svetomir.mihaylov@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 52 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Георги Георгиев Пирински 75 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Кирил Николаев Добрев 51 София, България английски, руски икономист, инженер kiril.dobrev@parliament.bg
Нели Иванова Калнева-Митева 64 с. Шаново, България английски, руски инженер neli.kalneva@parliament.bg: neli_iva@abv.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Иван Атанасов Алексиев 58 Поморие, България руски непоказана ivan.aleksiev@parliament.bg: aleksiev_ivan@abv.bg
Златко Димитров Тодоров 58 Монтана, България английски, руски инженер zlatko.todorov@parliament.bg
Станислав Иванов Владимиров 44 София, България английски икономист stanislav.vladimirov@parliament.bg
Явор Бориславов Куюмджиев 53 София, България английски, френски, немски, руски, чешки инженер, икономист yavor.kuiumdjiev@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Ирена Иванова Коцева 60 Самоков, България английски, руски, словашки преподавател irena.kotseva@parliament.bg
Захари Димитров Георгиев 70 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Сергей Манушов Кичиков 49 с. Драгиново, България френски, руски икономист s.kichikov@parliament.bg