Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Георги Иванов Андонов 39 , непоказана georgi.andonov@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Пенко Атанасов Атанасов 61 Сунгурларе, България английски, руски агроном penko.atanasov@parliament.bg
Даниела Маринова Петрова 57 Разград, България английски, немски, руски юрист daniela.petrova@parliament.bg
Николай Димитров Костадинов 47 Горна Оряховица, България английски, руски юрист nikolay.kostadinov@parliament.bg
Светослав Неделчев Неделчев 62 Провадия, България немски, руски лекар svetoslav.nedelchev@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 61 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Христо Димитров Христов 58 Елена, България английски, руски непоказана hristo.hristov@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Любомила Станиславова Станиславова 40 София, България английски връзки с обществеността l.stanislavova@nt52.parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Иван Тодоров Иванов 51 Севлиево, България английски, руски лекар ivan.todorov@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 61 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Евгений Василев Узунов 70 Троян, България английски, руски икономист evgeniy.uzunov@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Пламен Георгиев Цеков 59 Лом, България немски лекар plamen.tsekov@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Ангел Георгиев Даскалов 55 Велинград, България руски, гръцки инженер angel.daskalov@parliament.bg
Георги Георгиев Пирински 75 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Никола Иванов Белишки 56 Панагюрище, България инженер nikola.belishki@parliament.bg
Искра Димитрова Михайлова-Копарова 66 София, България английски, руски библиограф i.mihailova@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Петър Методиев Петров 67 Перник, България английски, руски инженер peter.petrov@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Ивелин Николаев Николов 56 Плевен, България английски, руски преподавател ivelin.nikolov@parliament.bg
Пламен Тачев Петров 59 Червен бряг, България английски инженер plamen.petrov@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Милена Иванова Христова 43 Дупница, България английски юрист m.hristova@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 60 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 52 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Явор Божилов Нотев 66 София, България английски, руски юрист yavor.notev@parliament.bg
Румен Стоянов Овчаров 71 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Моника Ханс Панайотова 40 София, България английски, френски, испански международник, друга monika.panayotova@parliament.bg
Лъчезар Богомилов Иванов 61 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Стоян Тодоров Мавродиев 54 Хасково, България английски, руски икономист stoyan.mavrodiev@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 45 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg
Камен Маринов Петков 46 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 45 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Иван Дечков Колев 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Фани Иванова Христова 53 Кърджали, България английски, руски юрист fani.hristova@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Красимир Неделчев Минчев 70 Сливен, България английски, руски, украински инженер krasimir.minchev@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Янко Иванов Здравков 54 Враца, България английски, руски лекар yanko.ivanov@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Златко Димитров Тодоров 58 Монтана, България английски, руски инженер zlatko.todorov@parliament.bg
Мария Стоянова Петрова-Минчева 57 Елхово, България английски, руски икономист
Румен Василев Гечев 67 Червен бряг, България английски, руски икономист RUMEN.GECHEV@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Румен Маринов Йончев 52 Пловдив, България английски, френски, руски икономист roumen.iontchev@parliament.bg
Снежина Минчева Маджарова 57 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Тотю Младенов Младенов 59 Враца, България английски, руски инженер totyu.mladenov@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 45 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 66 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Филип Стефанов Попов 41 Видин, България английски юрист phillip.popov@parliament.bg
Цвета Вълчева Караянчева 55 Болярово, България руски инженер tsveta.karayancheva@parliament.bg
Хюсеин Хасан Хафъзов 47 Бургас, България турски преподавател, журналист husein.hafizov@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Валентин Иванов Радев 65 Елин Пелин, България английски, руски инженер, икономист, преподавател valentin.radev@parliament.bg
Антон Константинов Кутев 55 София, България английски, руски изкуствовед anton.kutev@parliament.bg
Валентин Стефанов Василев 53 Разград, България руски лекар valentin.vasilev@parliament.bg
Георги Стоянов Кадиев 57 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Данаил Димитров Кирилов 53 Димитровград, България английски, руски юрист danail.kirilov@parliament.bg
Даниела Владимирова Савеклиева 49 Благоевград, България английски, руски икономист daniela.saveklieva@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Дора Илиева Янкова 63 с. Момчиловци, България руски юрист dora.yankova@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Евгения Бисерова Алексиева 44 София, България английски политолог evgeniya.aleksieva@parliament.bg
Здравко Димитров Димитров 60 Пловдив, България английски, руски мениджър zdravko.dimitrov@parliament.bg
Ирена Георгиева Узунова 57 с. Дълбок извор, България английски, руски юрист irena.uzunova@parliament.bg
Йорданка Колева Йорданова 51 Варна, България английски, руски социален мениджър yordanka.yordanova@parliament.bg
Красимир Неделчев Стефанов 52 София, България английски икономист krasimir.stefanov@parliament.bg
Корнелия Петрова Нинова 54 с. Крушовица, България английски, френски юрист korneliya.ninova@parliament.bg
Красимир Атанасов Мурджев 59 Пловдив, България английски, руски лекар krasimir.murdzhev@parliament.bg
Красимир Христов Янков 48 Стара Загора, България английски, руски икономист krasimir.yankov@parliament.bg
Мартин Георгиев Захариев 56 София, България английски юрист, продуцент, издател martin.zahariev@parliament.bg
Мариана Господинова Тотева 47 Раднево, България английски юрист mariana.toteva@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Николай Петков Петков 54 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Лиляна Павлова Николова 46 София, България английски, руски икономист lilyana.nikolova@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 49 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Лазар Огнянов Попов 51 Пазарджик, България немски, руски икономист lazar.popov@parliament.bg
Георги Димитров Андреев 56 с. Ветрино, България руски икономист georgi.andreev@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 68 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg
Зоран Александров Рангелов 42 Монтана, България английски, немски, испански специалист ИТ zoran.rangelov@parliament.bg