Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Георги Иванов Андонов 39 , непоказана georgi.andonov@parliament.bg
Корнелия Петрова Нинова 54 с. Крушовица, България английски, френски юрист korneliya.ninova@parliament.bg
Галина Стефанова Милева-Георгиева 64 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Димитър Бойчев Петров 58 Поморие, България английски, руски мениджър dimitar.boychev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Иван Стефанов Вълков 58 Поморие, България немски, руски инженер ivan.valkov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Пенко Атанасов Атанасов 61 Сунгурларе, България английски, руски агроном penko.atanasov@parliament.bg
Даниела Маринова Петрова 57 Разград, България английски, немски, руски юрист daniela.petrova@parliament.bg
Димитър Анастасов Карбов 52 Варна, България английски, руски стифадор, друга dimitar.karbov@parliament.bg
Николай Димитров Костадинов 47 Горна Оряховица, България английски, руски юрист nikolay.kostadinov@parliament.bg
Светослав Неделчев Неделчев 62 Провадия, България немски, руски лекар svetoslav.nedelchev@parliament.bg
Цвета Алипиева Георгиева 60 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Галина Димитрова Банковска 69 Генерал Тошево, България английски, руски предприемач galina.bankovska@parliament.bg
Ивелин Николов Николов 61 Габрово, България английски, руски журналист i.nikolov@parliament.bg
Иван Тодоров Иванов 51 Севлиево, България английски, руски лекар ivan.todorov@parliament.bg
Михаил Райков Миков 63 Кула, България френски, руски, сръбски, хърватски юрист Predsedatel@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 61 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Георги Тодоров Божинов 74 Бяла Слатина, България английски, руски инженер, друга gbojinov@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Евгений Василев Узунов 70 Троян, България английски, руски икономист evgeniy.uzunov@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Кирил Владимиров Гумнеров 54 Пазарджик, България френски, руски икономист kiril.gumnerov@parliament.bg
Мая Божидарова Манолова 58 Кюстендил, България английски, руски икономист, юрист maya.manolova@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 52 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Ангел Георгиев Даскалов 55 Велинград, България руски, гръцки инженер angel.daskalov@parliament.bg
Георги Георгиев Пирински 75 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Никола Иванов Белишки 56 Панагюрище, България инженер nikola.belishki@parliament.bg
Красимира Щерева Симеонова 68 Велинград, България английски, руски, румънски лекар krasimira.simeonova@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 62 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Величка Николова Шопова 56 Пловдив, България немски, руски икономист velichka.shopova@parliament.bg
Зоя Янева Георгиева 64 Пловдив, България английски инженер zoya.georgieva@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Костадин Василев Язов 46 Рудозем, България икономист kostadin.yazov@parliament.bg
Стефан Ламбов Данаилов 80 София, България руски преподавател, актьор lambo.m@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 69 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Захари Димитров Георгиев 70 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Николай Петков Петков 54 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Милена Иванова Христова 43 Дупница, България английски юрист m.hristova@parliament.bg
Тодор Атанасов Димитров 53 Разград, България юрист todor.dimitrov@parliament.bg
Десислава Вълчева Атанасова 45 Дулово, България английски, руски юрист desislava.atanasova@parliament.bg
Даниела Димитрова Миткова 47 Шумен, България английски юрист daniela.mitkova@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Пламен Дулчев Нунев 67 Бяла, България руски преподавател plamen.nunev@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова 67 Балчик, България английски, немски, руски инженер M.Plugtschieva@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 62 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Десислава Жекова Танева 51 Сливен, България английски икономист, юрист desislava.taneva@parliament.bg
Диан Тодоров Червенкондев 52 Сливен, България английски, руски икономист dian.chervenkondev@parliament.bg
Кирчо Димитров Димитров 62 Сливен, България руски икономист kdimitrov@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова 57 Пловдив, България английски, руски лекар daniela.daritkova@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Николай Тодоров Мелемов 60 с. Полковник Серафимово, България английски, руски лекар nikolay.melemov@parliament.bg, dermax@mail.bg
Борис Крумов Грозданов 77 с. Якимово, България немски, руски преподавател boris.grozdanov@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 60 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 45 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Явор Божилов Нотев 66 София, България английски, руски юрист yavor.notev@parliament.bg
Румен Стоянов Овчаров 71 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Геновева Иванова Алексиева 80 Бяла Слатина, България английски, руски лекар genoveva.aleksieva@parliament.bg
Любен Андонов Корнезов 76 Ямбол, България немски, руски юрист kornesov@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Александър Владимиров Радославов 81 София, България английски, руски инженер a.radoslavov@parliament.bg
Валентина Василева Богданова 63 Нови Искър - Курило, България френски, руски преподавател valentina.bogdanova@parliament.bg
Камен Маринов Петков 46 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Драгомир Велков Стойнев 47 Триполи, Либия английски, френски, руски икономист dragomir.stoynev@parliament.bg
Кирил Николаев Добрев 51 София, България английски, руски икономист, инженер kiril.dobrev@parliament.bg
Иван Дечков Колев 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Тунчер Мехмедов Кърджалиев 54 Търговище, България руски, турски лекар Kardjaliev@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Емилия Радкова Масларова 74 Якоруда, България немски, руски икономист e.maslarova@parliament.bg
Фани Иванова Христова 53 Кърджали, България английски, руски юрист fani.hristova@parliament.bg
Георги Велков Колев 65 Шумен, България руски архитект georgi.kolev@parliament.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Красимир Неделчев Минчев 70 Сливен, България английски, руски, украински инженер krasimir.minchev@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Вяра Димитрова Петрова 53 Карнобат, България руски икономист vyara.petrova@parliament.bg
Янко Иванов Здравков 54 Враца, България английски, руски лекар yanko.ivanov@parliament.bg
Стефани Михнева Михайлова 69 София, България английски, френски, руски специалист ИТ stefani.mihaylova@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Румен Стефанов Стоилов 64 София, България руски, иврит икономист r.s.stoilov@abv.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Катя Ангелова Чалъкова 58 Симеоновград, България английски, руски преподавател katya.chalakova@parliament.bg
Веселин Велков Давидов 45 Гоце Делчев, България английски, немски, руски инженер vesselin.davidov@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Златко Димитров Тодоров 58 Монтана, България английски, руски инженер zlatko.todorov@parliament.bg
Веселин Григоров Спиридонов 69 София, България френски, руски фармацевт
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Пламен Иванов Манушев 69 Генерал Тошево, България английски, руски офицер, инженер plamen.manushev@parliament.bg
Румен Василев Гечев 67 Червен бряг, България английски, руски икономист RUMEN.GECHEV@parliament.bg
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова 65 Карнобат, България английски, руски икономист svetla.piralkova@parliament.bg
Стефан Иванов Танев 61 Ивайловград, България руски инженер, икономист stefan.tanev@parliament.bg
Станислав Тодоров Станилов 80 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 50 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Станислав Иванов Владимиров 44 София, България английски икономист stanislav.vladimirov@parliament.bg
Сияна Атанасова Фудулова 54 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Тодор Борисов Радулов 77 Гоце Делчев, България руски инженер todor.radulov@parliament.bg
Тотю Младенов Младенов 59 Враца, България английски, руски инженер totyu.mladenov@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 66 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Таню Христов Киряков 60 Русе, България английски, руски треньор tanyu.kiriakov@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Страхил Чавдаров Ангелов 46 София, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски преподавател, икономист strahil.angelov@parliament.bg
Ферихан Илиязова Ахмедова 55 с. Смирненски, България руски, турски икономист Ferihan.Ahmedova@parliament.bg
Филип Стефанов Попов 41 Видин, България английски юрист phillip.popov@parliament.bg
Христо Цветанов Монов 65 с. Тлачене, България английски, руски психолог, преподавател HRISTO.MONOV@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Александър Димитров Паунов 74 Пазарджик, България английски, немски, руски, чешки икономист ALEXANDAR.PAUNOV@parliament.bg
Явор Бориславов Куюмджиев 53 София, България английски, френски, немски, руски, чешки инженер, икономист yavor.kuiumdjiev@parliament.bg
Щерьо Щерев Щерев 68 Голямо Враново, България английски, турски инженер chtherio.chtherev@parliament.bg
Валентин Иванов Радев 65 Елин Пелин, България английски, руски инженер, икономист, преподавател valentin.radev@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 50 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 52 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Антон Константинов Кутев 55 София, България английски, руски изкуствовед anton.kutev@parliament.bg
Веселин Вълев Пенев 60 Пловдив, България английски, руски икономист V.Penev@parliament.bg
Валентин Стефанов Василев 53 Разград, България руски лекар valentin.vasilev@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 58 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Валери Мирчев Жаблянов 58 София, България английски, руски преподавател valeri.jablyanov@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 52 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Георги Стоянов Кадиев 57 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Георги Симеонов Горанов 60 Плевен, България руски юрист, инженер georgi.goranov@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Дарин Иванов Димитров 61 Попово, България немски, руски лекар darin.dimitrov@parliament.bg
Георги Янчев Гьоков 61 с. Любеново, България английски, руски инженер georgi.gyokov@parliament.bg
Георги Страхилов Свиленски 53 Велико Търново, България английски, руски инженер georgi.svilenski@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Димитър Ангелов Горов 52 Ловеч, България руски икономист dimitar.gorov@parliament.bg
Деян Цанков Дечев 47 Бургас, България английски, руски икономист deyan.dechev@parliament.bg
Димитър Василев Аврамов 80 Враца, България руски журналист d.avramov@parliament.bg
Донка Димитрова Иванова 69 Нови пазар, България руски преподавател donka.ivanova@parliament.bg
Добрин Ненов Данев 60 с. Иваново, България френски, руски икономист dobrin.danev@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Димитър Димчев Димов 38 Сливен, България английски преподавател dimitar.dimov@parliament.bg
Емил Страхилов Костадинов 67 Благоевград, България английски, френски, руски инженер Emil.Kostadinov@parliament.bg
Емил Йорданов Радев 52 , английски, немски, руски юрист emil.radev@parliament.bg
Емил Димитров Райнов 62 с. Драгодан, България английски, руски лекар emil.raynov@parliament.bg
Иван Стоев Чолаков 64 Елхово, България руски треньор ivan.cholakov@parliament.bg
Иван Валентинов Иванов 48 Шумен, България английски, немски, руски юрист, историк i.ivanov@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 67 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Ирена Георгиева Узунова 57 с. Дълбок извор, България английски, руски юрист irena.uzunova@parliament.bg
Йорданка Колева Йорданова 51 Варна, България английски, руски социален мениджър yordanka.yordanova@parliament.bg
Илия Атанасов Баташки 63 с. Дебръщица, България английски, руски лекар iliya.batashki@parliament.bg
Кирил Добрев Добрев 63 Стара Загора, България френски, руски, испански лекар k.dobrev@parliament.bg
Красимир Атанасов Мурджев 59 Пловдив, България английски, руски лекар krasimir.murdzhev@parliament.bg
Красимир Христов Янков 48 Стара Загора, България английски, руски икономист krasimir.yankov@parliament.bg
Мариана Радева Бояджиева 66 Дряново, България английски, руски историк mariana.boyadzhieva@parliament.bg
Мариана Господинова Тотева 47 Раднево, България английски юрист mariana.toteva@parliament.bg
Любомир Димитров Христов 69 Шумен, България руски, турски инженер lyubomir.hristov@parliament.bg
Митко Живков Захов 61 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Минчо Мънчев Минчев 79 с. Коларово, България руски журналист mincho.minchev@parliament.bg
Николай Нанков Нанков 39 Севлиево, България английски експерт регионално развитие nikolay.nankov@parliament.bg
Младен Петров Червеняков 69 София, България английски, руски юрист mladen.cherveniakov@parliament.bg
Милка Дончева Христова 66 Левски, България руски икономист milka.hristova@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Петър Георгиев Кънев 69 с. Миладиновци, България английски, руски инженер petar.kanev@parliament.bg
Николай Николов Апостолов 59 Девня, България немски, руски инженер nikolay.apostolov@parliament.bg
Николай Симеонов Малинов 55 София, България руски историк nikolay.malinov@parliament.bg
Павел Алексеев Христов 40 Варна, България английски, немски, руски специалист ИТ pavel.hristov@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Владислав Иванов Горанов 46 Плевен, България английски икономист vladislav.goranov@parliament.bg
Кирил Красимиров Колев 33 Троян, България английски, руски kiril.kolev@parliament.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Ивайло Ангелов Московски 51 Плевен, България английски, немски, руски икономист ivaylo.moskovski@parliament.bg
Ирена Иванова Коцева 60 Самоков, България английски, руски, словашки преподавател irena.kotseva@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Лиляна Павлова Николова 45 София, България английски, руски икономист lilyana.nikolova@parliament.bg
Николай Веселинов Александров 37 София, България английски, руски nikolay.aleksandrov@parliament.bg
Ради Николов Стоянов 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер radi.stoyanov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Андон Петров Андонов 69 Стралджа, България руски инженер andon.andonov@parliament.bg
Кристиян Роберт Димитров 31 , България kristiyan.dimitrov@parliament.bg
Иван Тодоров Димитров 39 София, България английски ivan.dimitrov@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Георги Цветанов Марков 55 Свищов, България английски, руски икономист georgi.markov@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Петър Иванов Петров 57 Перник, България немски, руски юрист petar.petrov@parliament.bg
Маргарита Асенова Стоилова 68 Асеновград, България английски, руски инженер margarita.stoilova@parliament.bg
Миглена Дойкова Александрова 41 София, България английски, италиански връзки с обществеността, инженер miglena.aleksandrova@parliament.bg
Екатерина Василева Заякова 69 Русе, България немски, руски, италиански юрист ekaterina.zayakova@parliament.bg
Жара Веселинова Пенева-Георгиева 48 , България zhara.peneva@parliament.bg
Методи Теохаров Костадинов 75 с. Коларово, България английски, френски, руски преподавател metodi.teoharov@parliament.bg
Георги Димитров Андреев 56 с. Ветрино, България руски икономист georgi.andreev@parliament.bg
Пламен Христов Желязков 42 Добрич, България английски икономист plamen.zhelyazkov@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 68 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg
Алекси Василев Алексиев 69 Варна, България английски, руски инженер aleksi.aleksiev@parliament.bg