Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Светослав Неделчев Неделчев 62 Провадия, България немски, руски лекар svetoslav.nedelchev@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Христо Димитров Христов 58 Елена, България английски, руски непоказана hristo.hristov@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Кирил Владимиров Гумнеров 54 Пазарджик, България френски, руски икономист kiril.gumnerov@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 52 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Любомир Тодоров Иванов 62 София, България немски, руски инженер lyubomir.ivanov@parliament.bg
Владислав Евгениев Димитров 45 Перник, България английски, немски, руски икономист vladislav.dimitrov@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 59 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 62 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 64 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Захари Димитров Георгиев 70 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Милена Иванова Христова 43 Дупница, България английски юрист m.hristova@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 62 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Емил Делчев Димитров 59 София, България английски, немски икономист emil.dimitrov@parliament.bg
Николай Янков Пехливанов 51 Бургас, България английски, руски инженер pehlivanov@parliament.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Веселин Велков Давидов 45 Гоце Делчев, България английски, немски, руски инженер vesselin.davidov@parliament.bg
Петър Илиев Дулев 70 Белене, България английски, руски, унгарски икономист petar.dulev@parliament.bg
Стефан Иванов Танев 61 Ивайловград, България руски инженер, икономист stefan.tanev@parliament.bg
Томислав Пейков Дончев 50 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Борислав Гуцанов Гуцанов 56 Варна, България английски, руски инженер borislav.gutsanov@parliament.bg
Ахмед Ахмедов Башев 59 с. Рибново, България преподавател, юрист A.Bashev@parliament.bg
Дора Илиева Янкова 63 с. Момчиловци, България руски юрист dora.yankova@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Йордан Георгиев Стойков 59 Севлиево, България немски, руски агроинженер yordan.stoykov@parliament.bg
Мариана Радева Бояджиева 66 Дряново, България английски, руски историк mariana.boyadzhieva@parliament.bg
Николай Нанков Нанков 39 Севлиево, България английски експерт регионално развитие nikolay.nankov@parliament.bg
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Лиляна Павлова Николова 45 София, България английски, руски икономист lilyana.nikolova@parliament.bg
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Явор Божилов Нотев 66 София, България английски, руски юрист yavor.notev@parliament.bg
Екатерина Василева Заякова 69 Русе, България немски, руски, италиански юрист ekaterina.zayakova@parliament.bg