Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Огнян Димитров Тетимов 59 Сандански, България руски минен техник ognian.tetimov@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Димитър Бойчев Петров 58 Поморие, България английски, руски мениджър dimitar.boychev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Иван Стефанов Вълков 58 Поморие, България немски, руски инженер ivan.valkov@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 51 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Михаил Ненов Николовски 68 с. Гложене, България английски, френски, руски лекар mihail.nikolovski@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Христина Иванова Янчева 59 с. Радовец, България френски, руски инженер hristina.yancheva@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 62 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Калина Венелинова Крумова 38 Бургас, България английски, френски, италиански журналист kalina.krumova@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 52 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Любен Андонов Корнезов 76 Ямбол, България немски, руски юрист kornesov@parliament.bg
Камен Маринов Петков 46 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Николай Янков Пехливанов 51 Бургас, България английски, руски инженер pehlivanov@parliament.bg
Иван Дечков Колев 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Пламен Тенев Русев 59 Стара Загора, България английски, руски инженер plamen.roussev@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Румен Василев Гечев 67 Червен бряг, България английски, руски икономист RUMEN.GECHEV@parliament.bg
Тотю Младенов Младенов 59 Враца, България английски, руски инженер totyu.mladenov@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Александър Димитров Паунов 74 Пазарджик, България английски, немски, руски, чешки икономист ALEXANDAR.PAUNOV@parliament.bg
Явор Бориславов Куюмджиев 53 София, България английски, френски, немски, руски, чешки инженер, икономист yavor.kuiumdjiev@parliament.bg
Борислав Гуцанов Гуцанов 56 Варна, България английски, руски инженер borislav.gutsanov@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 52 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Валентин Стефанов Василев 53 Разград, България руски лекар valentin.vasilev@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 58 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Георги Стоянов Кадиев 57 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Георги Янчев Гьоков 61 с. Любеново, България английски, руски инженер georgi.gyokov@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Деян Цанков Дечев 47 Бургас, България английски, руски икономист deyan.dechev@parliament.bg
Емил Димитров Райнов 62 с. Драгодан, България английски, руски лекар emil.raynov@parliament.bg
Йордан Кирилов Цонев 67 с. Карапелит, България английски, руски икономист jordan.tsonev@parliament.bg
Йорданка Колева Йорданова 51 Варна, България английски, руски социален мениджър yordanka.yordanova@parliament.bg
Мариана Господинова Тотева 47 Раднево, България английски юрист mariana.toteva@parliament.bg
Петър Георгиев Кънев 69 с. Миладиновци, България английски, руски инженер petar.kanev@parliament.bg
Маргарита Николаева Николова 60 София, България френски икономист margarita.nikolova@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Илиан Сашов Тодоров 43 София, България английски, руски, испански ilian.todorov@parliament.bg
Николай Веселинов Александров 37 София, България английски, руски nikolay.aleksandrov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Кристиян Роберт Димитров 31 , България kristiyan.dimitrov@parliament.bg
Калина Петрова Балабанова 33 София, България английски, немски, руски инженер kalina.balabanova@parliament.bg
Миглена Дойкова Александрова 41 София, България английски, италиански връзки с обществеността, инженер miglena.aleksandrova@parliament.bg
Жара Веселинова Пенева-Георгиева 48 , България zhara.peneva@parliament.bg
Георги Димитров Андреев 56 с. Ветрино, България руски икономист georgi.andreev@parliament.bg
Алекси Василев Алексиев 69 Варна, България английски, руски инженер aleksi.aleksiev@parliament.bg
Димитър Георгиев Кочков 57 София, България английски, руски инженер, психолог dimitar.kochkov@parliament.bg