Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Пенко Атанасов Атанасов 61 Сунгурларе, България английски, руски агроном penko.atanasov@parliament.bg
Димитър Анастасов Карбов 52 Варна, България английски, руски стифадор, друга dimitar.karbov@parliament.bg
Свилен Николов Крайчев 64 Нова Загора, България английски, руски инженер svilen.kraychev@parliament.bg
Борислав Тодоров Стоянов 58 София, България английски, руски журналист b.stoyanov@parliament.bg
Сергей Дмитриевич Станишев 57 Херсон, Украйна английски, руски историк stanishev@parliament.bg
Цвета Алипиева Георгиева 60 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 61 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Любомила Станиславова Станиславова 40 София, България английски връзки с обществеността l.stanislavova@nt52.parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Галина Димитрова Банковска 69 Генерал Тошево, България английски, руски предприемач galina.bankovska@parliament.bg
Иван Тодоров Иванов 51 Севлиево, България английски, руски лекар ivan.todorov@parliament.bg
Ваня Донева Георгиева 60 Добрич, България английски, руски икономист vanya.doneva@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 51 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 52 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Ангел Петров Найденов 65 Кърджали, България английски, руски инженер ANaydenov@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 59 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Георги Георгиев Плачков 62 Раковски, България руски непоказана georgi.plachkov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Милена Иванова Христова 43 Дупница, България английски юрист m.hristova@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Кирчо Димитров Димитров 62 Сливен, България руски икономист kdimitrov@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 45 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Румен Стоянов Овчаров 71 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Лъчезар Благовестов Тошев 61 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Веселин Методиев Петров 66 Силистра, България английски историк veselin.metodiev@parliament.bg
Стоян Тодоров Мавродиев 54 Хасково, България английски, руски икономист stoyan.mavrodiev@parliament.bg
Александър Владимиров Радославов 81 София, България английски, руски инженер a.radoslavov@parliament.bg
Мартин Димитров Димитров 46 София, България английски, френски икономист dimitrovmartin@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 45 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg
Йоана Милчева Кирова 47 Карлово, България английски, немски икономист, преподавател ioana.kirova@parliament.bg
Николай Янков Пехливанов 51 Бургас, България английски, руски инженер pehlivanov@parliament.bg
Иван Дечков Колев 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Тодор Димитров Великов 61 Горна Оряховица, България преподавател t.velikov@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Емил Генов Василев 58 Велико Търново, България английски, немски, руски юрист advvasilev@abv.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Мария Стоянова Петрова-Минчева 57 Елхово, България английски, руски икономист
Петя Цветанова Аврамова 60 Враца, България английски, руски инженер petya.avramova@parliament.bg
Пламен Иванов Манушев 69 Генерал Тошево, България английски, руски офицер, инженер plamen.manushev@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Румен Маринов Йончев 52 Пловдив, България английски, френски, руски икономист roumen.iontchev@parliament.bg
Снежина Минчева Маджарова 57 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Стефани Михнева Михайлова 69 София, България английски, френски, руски специалист ИТ stefani.mihaylova@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 66 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Филип Стефанов Попов 41 Видин, България английски юрист phillip.popov@parliament.bg
Щерьо Щерев Щерев 68 Голямо Враново, България английски, турски инженер chtherio.chtherev@parliament.bg
Борислав Гуцанов Гуцанов 56 Варна, България английски, руски инженер borislav.gutsanov@parliament.bg
Галя Енева Захариева 52 Нова Загора, България френски, руски преподавател galya.zaharieva@parliament.bg
Данаил Димитров Кирилов 53 Димитровград, България английски, руски юрист danail.kirilov@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Димитър Ангелов Иванов 43 Ямбол, България английски икономист dimitar.ivanov@parliament.bg
Донка Димитрова Иванова 69 Нови пазар, България руски преподавател donka.ivanova@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Иван Валентинов Иванов 48 Шумен, България английски, немски, руски юрист, историк i.ivanov@parliament.bg
Ирена Георгиева Узунова 57 с. Дълбок извор, България английски, руски юрист irena.uzunova@parliament.bg
Йордан Стоянов Младенов 44 Пещера, България английски, руски инженер, икономист yordan.mladenov@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Красимир Неделчев Стефанов 52 София, България английски икономист krasimir.stefanov@parliament.bg
Красимир Атанасов Мурджев 59 Пловдив, България английски, руски лекар krasimir.murdzhev@parliament.bg
Мартин Георгиев Захариев 56 София, България английски юрист, продуцент, издател martin.zahariev@parliament.bg
Николай Нанков Нанков 39 Севлиево, България английски експерт регионално развитие nikolay.nankov@parliament.bg
Младен Петров Червеняков 69 София, България английски, руски юрист mladen.cherveniakov@parliament.bg
Милка Дончева Христова 66 Левски, България руски икономист milka.hristova@parliament.bg
Милена Цветанова Дамянова 47 Силистра, България английски, френски, руски, унгарски, китайски филолог, преподавател milena.damyanova@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Павел Алексеев Христов 40 Варна, България английски, немски, руски специалист ИТ pavel.hristov@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Владимир Вълчев Митрушев 45 Димитровград, България английски, немски, руски икономист vladimir.mitrushev@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Лиляна Павлова Николова 45 София, България английски, руски икономист lilyana.nikolova@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Методи Теохаров Костадинов 75 с. Коларово, България английски, френски, руски преподавател metodi.teoharov@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 68 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg
Снежана Георгиева Дукова 71 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg
Бюнямин Хюсеин Хасан 60 с. Трем, България английски, руски, турски преподавател byunyamin.hasan@parliament.bg
Зоран Александров Рангелов 42 Монтана, България английски, немски, испански специалист ИТ zoran.rangelov@parliament.bg