Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Георги Иванов Андонов 39 , непоказана georgi.andonov@parliament.bg
Галина Стефанова Милева-Георгиева 64 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Николай Димитров Костадинов 47 Горна Оряховица, България английски, руски юрист nikolay.kostadinov@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Христо Димитров Христов 58 Елена, България английски, руски непоказана hristo.hristov@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 61 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Иван Димитров Иванов 75 Монтана, България инженер ivan.ivanov@parliament.bg
Красимира Щерева Симеонова 68 Велинград, България английски, руски, румънски лекар krasimira.simeonova@parliament.bg
Величка Николова Шопова 56 Пловдив, България немски, руски икономист velichka.shopova@parliament.bg
Зоя Янева Георгиева 64 Пловдив, България английски инженер zoya.georgieva@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Костадин Василев Язов 46 Рудозем, България икономист kostadin.yazov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Белгин Фикри Шукри 50 Исперих, България руски инженер belgin@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Тодор Атанасов Димитров 53 Разград, България юрист todor.dimitrov@parliament.bg
Пламен Дулчев Нунев 67 Бяла, България руски преподавател plamen.nunev@parliament.bg
Диан Тодоров Червенкондев 52 Сливен, България английски, руски икономист dian.chervenkondev@parliament.bg
Калина Венелинова Крумова 38 Бургас, България английски, френски, италиански журналист kalina.krumova@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Иван Йорданов Божилов 41 София, България английски, руски непоказана ivan.bozhilov@parliament.bg
Йоана Милчева Кирова 47 Карлово, България английски, немски икономист, преподавател ioana.kirova@parliament.bg
Красимир Георгиев Ципов 50 Пловдив, България английски, френски, руски, сръбски юрист k.cipov@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Румен Иванов Такоров 68 Търговище, България руски инженер Takorov@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Иван Атанасов Алексиев 58 Поморие, България руски непоказана ivan.aleksiev@parliament.bg: aleksiev_ivan@abv.bg
Цвета Вълчева Караянчева 55 Болярово, България руски инженер tsveta.karayancheva@parliament.bg
Снежана Георгиева Дукова 71 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Румен Кирев Данев 53 Димитровград, България икономист r.danev@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Катя Костова Колева 59 Трявна, България руски инженер katya.koleva@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Пламен Тенев Русев 59 Стара Загора, България английски, руски инженер plamen.roussev@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Мария Стоянова Петрова-Минчева 57 Елхово, България английски, руски икономист
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 62 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 50 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Снежина Минчева Маджарова 57 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Тотю Младенов Младенов 59 Враца, България английски, руски инженер totyu.mladenov@parliament.bg
Томислав Пейков Дончев 50 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 50 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Валентин Стефанов Василев 53 Разград, България руски лекар valentin.vasilev@parliament.bg
Дарин Иванов Димитров 61 Попово, България немски, руски лекар darin.dimitrov@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Георги Янчев Гьоков 61 с. Любеново, България английски, руски инженер georgi.gyokov@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Десислава Вълчева Атанасова 45 Дулово, България английски, руски юрист desislava.atanasova@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 61 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Ирена Георгиева Узунова 57 с. Дълбок извор, България английски, руски юрист irena.uzunova@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Красимир Атанасов Мурджев 59 Пловдив, България английски, руски лекар krasimir.murdzhev@parliament.bg
Мартин Георгиев Захариев 56 София, България английски юрист, продуцент, издател martin.zahariev@parliament.bg
Мариана Господинова Тотева 47 Раднево, България английски юрист mariana.toteva@parliament.bg
Николай Нанков Нанков 39 Севлиево, България английски експерт регионално развитие nikolay.nankov@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Николай Петков Петков 54 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Лиляна Павлова Николова 45 София, България английски, руски икономист lilyana.nikolova@parliament.bg
Николай Веселинов Александров 37 София, България английски, руски nikolay.aleksandrov@parliament.bg
Ради Николов Стоянов 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер radi.stoyanov@parliament.bg
Кристиян Роберт Димитров 31 , България kristiyan.dimitrov@parliament.bg
Калина Петрова Балабанова 33 София, България английски, немски, руски инженер kalina.balabanova@parliament.bg
Миглена Дойкова Александрова 41 София, България английски, италиански връзки с обществеността, инженер miglena.aleksandrova@parliament.bg
Жара Веселинова Пенева-Георгиева 48 , България zhara.peneva@parliament.bg
Александър Христов Методиев 65 Самоков, България руски преподавател alexandar.metodiev@parliament.bg
Биляна Йорданова Бекова 47 София, България икономист bilyana.bekova@parliament.bg