Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Митко Живков Захов 61 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Димитър Бойчев Петров 58 Поморие, България английски, руски мениджър dimitar.boychev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Иван Стефанов Вълков 58 Поморие, България немски, руски инженер ivan.valkov@parliament.bg
Пламен Василев Орешарски 63 Дупница, България английски, руски икономист P.Oresharski@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Димитър Анастасов Карбов 52 Варна, България английски, руски стифадор, друга dimitar.karbov@parliament.bg
Светослав Неделчев Неделчев 62 Провадия, България немски, руски лекар svetoslav.nedelchev@parliament.bg
Бойко Стефанов Великов 69 Велико Търново, България английски, немски, руски преподавател boyko.velikov@parliament.bg
Цвета Алипиева Георгиева 60 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Ваня Донева Георгиева 60 Добрич, България английски, руски икономист vanya.doneva@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Светомир Константинов Михайлов 63 Балша, България немски, руски лекар svetomir.mihaylov@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Пламен Георгиев Цеков 59 Лом, България немски лекар plamen.tsekov@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Владислав Евгениев Димитров 45 Перник, България английски, немски, руски икономист vladislav.dimitrov@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 62 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова 67 Балчик, България английски, немски, руски инженер M.Plugtschieva@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Борис Крумов Грозданов 77 с. Якимово, България немски, руски преподавател boris.grozdanov@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 50 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 64 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Иван Дечков Колев 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Недялко Тенев Недялков 72 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер nedyalko.nedyalkov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Станислав Тодоров Станилов 80 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Георги Велков Колев 65 Шумен, България руски архитект georgi.kolev@parliament.bg
Ивайло Георгиев Тошев 56 Шумен, България немски, руски юрист ivaylo.toshev@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Янко Иванов Здравков 54 Враца, България английски, руски лекар yanko.ivanov@parliament.bg
Румен Кирев Данев 53 Димитровград, България икономист r.danev@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Веселин Велков Давидов 45 Гоце Делчев, България английски, немски, руски инженер vesselin.davidov@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Мария Стоянова Петрова-Минчева 57 Елхово, България английски, руски икономист
Пламен Веселинов Йорданов 42 Стара Загора, България английски икономист plamen.yordanov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Петя Цветанова Аврамова 60 Враца, България английски, руски инженер petya.avramova@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 64 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Тотю Младенов Младенов 59 Враца, България английски, руски инженер totyu.mladenov@parliament.bg
Томислав Пейков Дончев 50 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Таню Христов Киряков 60 Русе, България английски, руски треньор tanyu.kiriakov@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Адриан Христов Асенов 50 Козлодуй, България adrian.asenov@parliament.bg
Щерьо Щерев Щерев 68 Голямо Враново, България английски, турски инженер chtherio.chtherev@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 50 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 52 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Георги Стоянов Кадиев 57 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Галя Енева Захариева 52 Нова Загора, България френски, руски преподавател galya.zaharieva@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Димитър Ангелов Иванов 43 Ямбол, България английски икономист dimitar.ivanov@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Иван Валентинов Иванов 48 Шумен, България английски, немски, руски юрист, историк i.ivanov@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 67 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Йордан Стоянов Младенов 44 Пещера, България английски, руски инженер, икономист yordan.mladenov@parliament.bg
Илия Атанасов Баташки 63 с. Дебръщица, България английски, руски лекар iliya.batashki@parliament.bg
Красимир Неделчев Стефанов 52 София, България английски икономист krasimir.stefanov@parliament.bg
Кирил Добрев Добрев 63 Стара Загора, България френски, руски, испански лекар k.dobrev@parliament.bg
Мариана Радева Бояджиева 66 Дряново, България английски, руски историк mariana.boyadzhieva@parliament.bg
Магдалена Ламбова Ташева 70 Горна Оряховица, България английски, руски журналист magdalena.tasheva@parliament.bg
Любомир Димитров Христов 69 Шумен, България руски, турски инженер lyubomir.hristov@parliament.bg
Николай Нанков Нанков 39 Севлиево, България английски експерт регионално развитие nikolay.nankov@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Николай Николов Апостолов 59 Девня, България немски, руски инженер nikolay.apostolov@parliament.bg
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Павел Алексеев Христов 40 Варна, България английски, немски, руски специалист ИТ pavel.hristov@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Ивайло Ангелов Московски 51 Плевен, България английски, немски, руски икономист ivaylo.moskovski@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Ради Николов Стоянов 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер radi.stoyanov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Андон Петров Андонов 69 Стралджа, България руски инженер andon.andonov@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 49 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg
Калина Петрова Балабанова 33 София, България английски, немски, руски инженер kalina.balabanova@parliament.bg
Захари Димитров Георгиев 70 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Петър Иванов Петров 57 Перник, България немски, руски юрист petar.petrov@parliament.bg
Лазар Огнянов Попов 51 Пазарджик, България немски, руски икономист lazar.popov@parliament.bg
Екатерина Василева Заякова 69 Русе, България немски, руски, италиански юрист ekaterina.zayakova@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 68 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg
Илиян Ангелов Тимчев 56 София, България немски, руски лекар Iliyan.Timchev@parliament.bg
Биляна Йорданова Бекова 47 София, България икономист bilyana.bekova@parliament.bg