Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Снежана Великова Гроздилова 73 с. Катунци, България английски, руски преподавател
Апостол Иванов Димитров 73 Варна, България руски инженер
Бойко Стефанов Великов 69 Велико Търново, България английски, немски, руски преподавател boyko.velikov@parliament.bg
Димитър Николов Гъндев 67 с. Остров, България руски инженер dgandev@parliament.bg
Станимир Янков Илчев 70 Бургас, България английски, руски журналист
Евтим Костадинов Костадинов 64 Добрич, България руски юрист
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Елеонора Николаева Николова 73 Русе, България английски, немски, руски юрист
Добромир Христов Гущеров 61 с. Енина, България английски, руски икономист
Иван Славов Иванов 68 с.Ковачите, България руски преподавател iv_slavov@abv.bg
Атанас Петров Атанасов 64 с. Батин, България английски, руски юрист
Минчо Христов Куминев 61 София, България английски, френски, руски, испански, португалски преподавател minchok@abv.bg
Кирил Николаев Добрев 51 София, България английски, руски икономист, инженер kiril.dobrev@parliament.bg
Евгений Гинев Жеков 63 Стара Загора, България руски икономист ezekov@abv.bg
Веселин Витанов Близнаков 79 Стралджа, България английски, руски лекар vbliznakov@gti.bg
Илиян Вълев Илиев 59 Провадия, България руски лекар
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Даут Идриз Осман 67 Самуил, България руски, турски икономист
Благой Николаев Димитров 71 Варна, България
Борислав Димитров Китов 69 Пловдив, България английски, френски, руски лекар borislavkitov@yahoo.com; bkitov@nt52.parliament.bg
Владислав Борисов Костов 89 София, България
Димитър Иванов Абаджиев 57 Омуртаг, България английски, руски юрист abadjiev@bsbg.net
Йордан Георгиев Соколов 90 София, България
Тодор Найденов Костурски 68 Пловдив, България немски, руски инженер
Васил Богданов Василев 61 Горна Митрополия, България
Елиана Стоименова Масева 69 Благоевград, България юрист
Бойко Илиев Рашков 69 с. Огняново, България
Радослав Георгиев Илиевски 68 с. Ставерци, България руски инженер r.ilievski@abv.bg
Тодор Костов Бояджиев 84 Карнобат, България fbif@internet-bg.net
Владимир Иванов Димитров 59 Велико Търново, България
Радослав Николов Коев 61 Варна, България
Наско Христов Рафайлов 70 Варна, България
Борислав Георгиев Спасов 58 София, България
Димчо Анастасов Димчев 71 с. Горски Извор, България dimchev@parliament.bg
Милена Костова Паунова 53 Хасково, България
Петър Иванов Агов 80 Гоце Делчев, България
Петя Велкова Божикова 65 Раднево, България
Атанас Димитров Щерев 78 Първомай, България английски, руски лекар ashterev@hotmail.com
Людмил Славчев Симеонов 65 Златоград, България
Кръстанка Атанасова Шаклиян 68 Пазарджик, България английски, немски, руски инженер
Коста Георгиев Костов 77 с. Орлов дол, България
Хюсеин Ниязи Чауш 60 с. Брадвари, България
Иван Павлов Павлов 62 София, България
Никола Богданов Николов 62 Ямбол, България nn@nikroad.com
Илко Димитров Димитров 67 София, България английски, френски, руски юрист
Ясен Георгиев Янев 64 Хасково, България английски, руски лекар yasen_1959@abv.bg
Сияна Атанасова Фудулова 54 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Добромир Мартинов Задгорски 68 Варна, България английски, руски, сърбо-хърватски журналист