Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Цвета Алипиева Георгиева 60 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Мариана Иванова Даракчиева 66 Габрово, България икономист m.darakchieva@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Любомир Тодоров Иванов 62 София, България немски, руски инженер lyubomir.ivanov@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Ивелин Николаев Николов 56 Плевен, България английски, руски преподавател ivelin.nikolov@parliament.bg
Пламен Тачев Петров 59 Червен бряг, България английски инженер plamen.petrov@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Огнян Стоичков Янакиев 55 Омуртаг, България юрист stoichkov@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Елин Елинов Андреев 56 с. Давидково, България преподавател elin.andreev@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 52 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 50 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 64 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Нели Иванова Калнева-Митева 64 с. Шаново, България английски, руски инженер neli.kalneva@parliament.bg: neli_iva@abv.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Снежина Минчева Маджарова 57 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Томислав Пейков Дончев 50 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 66 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Борислав Гуцанов Гуцанов 56 Варна, България английски, руски инженер borislav.gutsanov@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Дора Илиева Янкова 63 с. Момчиловци, България руски юрист dora.yankova@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Евгения Бисерова Алексиева 44 София, България английски политолог evgeniya.aleksieva@parliament.bg
Ивелина Веселинова Василева 54 Бургас, България английски, руски експерт по европроекти ivelina.vasileva@parliament.bg
Мариана Господинова Тотева 47 Раднево, България английски юрист mariana.toteva@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Владимир Вълчев Митрушев 45 Димитровград, България английски, немски, руски икономист vladimir.mitrushev@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg