Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Галина Стефанова Милева-Георгиева 64 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Емил Йорданов Радев 52 , английски, немски, руски юрист emil.radev@parliament.bg
Красимир Петров Петров 62 Варна, България английски, руски лекар krasimir.petrov@parliament.bg
Цвета Алипиева Георгиева 60 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Белгин Фикри Шукри 50 Исперих, България руски инженер belgin@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Румен Маринов Йончев 52 Пловдив, България английски, френски, руски икономист roumen.iontchev@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Калин Иванов Милчев 44 Пловдив, България английски, немски, руски, испански, турски инженер kalin.milchev@parliament.bg